Zákon o DPH

Zde naleznete konkrétní příklady, které byly prezentovány na online seminářích. Věříme, že najdete inspiraci pro Vaši odpovědnou práci účetní.

Zákon o DPH a stavební práce

článek vznikl na základě video semináře: Zákon o DPH – stavební a montážní práce na dokončené stavbě pro bydlení, Lektorka: Ing. Jana Ledvinková | celý video seminář zde | ukázka video semináře na konci článku...

DPH při dovozu zboží v roce 2024: Celní hodnota jako klíčový faktor

článek vznikl na základě video semináře: DPH při dovozu v roce 2024, Lektor: Marek Reinoha | celý video seminář zde | ukázka video semináře na konci článku | Dovozy zboží představují zásadní aspekt...

Novela zákona o DPH – Jak je definovaná „Pitná voda“ a další nápoje

článek vznikl na základě video semináře: Zákon o DPH – novela v konkrétních příkladech, Lektorka: Ing. Jana Ledvinková | celý video seminář zde | ukázka video semináře na konci článku | Co říci na úvod?...

Zákon o DPH – prahová hodnota 10 000 EUR

článek vznikl na základě video semináře: DPH – zvláštní režimy jednoho správního místa, Lektorka: Ing. Jana Ledvinková | celý video seminář zde | ukázka video semináře na konci článku | Úvod V...

DPH u vývozu zboží – Praktický průvodce pro účetní

| článek vznikl na základě video semináře: DPH u vývozu v roce 2023 , Lektor: Marek Reinoha – poradce v oblasti cel a unijního obchodu | celý video seminář zde | na konci článku ukázka video...

Zákon o DPH – Daňový doklad při vývozu zboží

| článek vznikl na základě video semináře: DPH – Intrakomunitární plnění při dodání zboží, dovoz a vývoz, Lektorka: Ing. Jana Ledvinková | celý video seminář zde | ukázka video semináře na konci článku...

Zákon o DPH – Místo plnění při dodání zboží

| článek vznikl na základě video semináře: DPH – Místo plnění při dodání a při pořízení zboží, Lektorka: Ing. Jana Ledvinková | celý video seminář zde | celý text ve formě videa...

Prodej nemovitosti – Rozhodnutí o zdanění nebo osvobození od daně podle zákona o DPH

Položme si otázku, v jaké situaci se prodávající plátce bude rozhodovat, zda dodání nemovité věci zdaní nebo využije osvobození od daně. Tato otázka je zásadní pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH), kteří se zabývají prodejem nemovitostí. Rozhodnutí o zdanění nebo osvobození od daně může mít významné daňové a finanční dopady.