20 let úspěšně na trhu

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI - DŮSLEDNÁ REALIZACE - PRAKTICKÉ VÝSTUPY

  • Jsme poradenská a vzdělávací firma a naším cílem je zvyšování kvality a výkonnosti lidí, obchodních a prodejních jednotek, servisních a klientských center.
  • Orientujeme se na rozvojové potřeby společností, působících v obchodě a službách v České a Slovenské republice.
  • Zaměřujeme se na zavádění prodejních a komunikačních standardů.
  • Realizujeme dlouhodobé programy zvyšování výkonu obchodních a prodejních týmů.
  • Jsme společností, která je vyhledávaná díky profesionálnímu a lidskému přístupu ke vzdělávání.

Náš tým

LEKTOŘI

Květoslava Novotná

lektorka, daňový poradce
Lektorské činnosti se věnuje od roku 1993 na téma účetnictví, od roku 1996 školí témata účetnictví a daní. Dvanáct let vyučovala účetnictví na vyšší odborné škole daňového poradenství.

Kateřina Porubanová

lektorka, odborný poradce pro mzdy a daně
Účetnictví se věnuje od roku 1999. Lektorské činnosti pak od roku 2010. Při svém školení se snaží propojit teoretický výklad s příklady ze své praxe.

Jitka Rozhonová

lektorka, psychoterapeut
Má zkušeností s aktivním prodejem, vedením lidí a 16 letou praxi ve vzdělávání dospělých. Specializuje se na školení manažerských, sociálních a prodejních dovedností. Je terapeut v psychoanalytické psychoterapii.

Jana Křemenová

lektorka
Zaměřuje se na témata moderního managementu, leadership, principy vedení lidí, na problematiku sladění pracovního a rodinného života a na komunikační dovednosti.

Mgr. Lenka Piknová

lektorka, advokátka
Od roku 2005 se věnuje advokátní praxi se zaměřením na komplexní právní pomoc malým a středním podnikatelům. Vede webináře s pracovně právním zaměřením a se zaměřením na reklamační řízení.

ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI

Mgr. Pavlína Héniková

jednatelka, office managerka
Při své práci čerpá z bohatých manažerských a organizačních zkušeností. Ve firmě odpovídá za veškerou agendu a administrativu. Zajišťuje organizaci školení a webinářů.

Ing. Radek Hénik

metodik vzdělávání
Je aktivním obchodníkem a manažerem. Vzděláváním a tréninkem se zabývá od roku 1998. Věnuje se především metodice dlouhodobých projektů a rozvoji nových aktivit.

Iris Bohemia Maestro

tibetská španělka
Iriska pracuje ve firmě od svého narození. V kanceláři má na starosti srdečné vítání příchozích a udržování dobré nálady.

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Bc. Klára Héniková

projektová manažerka
Vystudovala rekreologii na Ostravské univerzitě. Studuje andragogiku. Ve firmě zodpovídá za projekt mystery shoppingů a rozvoj vzdělávání formou webinářů.