22 let úspěšně na trhu

ODBORNOST - ZKUŠENOSTI - PRAKTICKÉ VÝSTUPY

 

  • Jsme společností, která je vyhledávaná díky profesionálnímu a lidskému přístupu ke vzdělávání
  • Naši lektoři jsou špičkoví odborníci, kteří vysvětlují vše srozumitelně a na konkrétních příkladech

Náš tým

LEKTOŘI

Květoslava Novotná

lektorka, daňový poradce
Lektorské činnosti se věnuje od roku 1993 na téma účetnictví, od roku 1996 školí témata účetnictví a daní. Dvanáct let vyučovala účetnictví na vyšší odborné škole daňového poradenství.

Kateřina Porubanová

lektorka, odborný poradce pro mzdy a daně
Účetnictví se věnuje od roku 1999. Lektorské činnosti pak od roku 2010. Při svém školení se snaží propojit teoretický výklad s příklady ze své praxe.

Ing. Jana Ledvinková

lektorka, daňový poradce
Lektorka seminářů se specializací na zákon o DPH. Od roku 1993 zapsána v seznamu daňových poradců KDPČR, pracuje jako nezávislá daňová poradkyně v oblasti daně z přidané hodnoty. Cílem její lektorské činnosti je poskytnutí výkladu velmi obtížného zákona o DPH srozumitelnou formou těm, kteří se s tímto zákonem ve své praxi denně setkávají. V tomto oboru se rovněž věnuje publikační činnosti, se snahou na konkrétních příkladech maximálně přiblížit aplikaci zákona do praxe, včetně způsobu zaúčtování některých problematických oblastí zákona.

Marek Reinoha

lektor, poradce v oblasti cel a unijního obchodu
Je poradce v oblasti zahraničního obchodu se zaměřením na aplikaci celních předpisů, uplatňování DPH, použití smluvních ujednání v zahraničním obchodě, vykazování INTRASTATU apod. Složil s vyznamenáním nižší celní zkoušku, odbornou celní zkoušku a vyšší celní zkoušku. Během 1991–2001 působil na Generálním ředitelství cel Ministerstva financí, celním úřadu Brno – letiště a celním úřadu Brno II, kde zastával funkci ředitele celního úřadu. Absolvoval Rekvalifikační kurz Mezinárodní doprava. Pracoval na pozici oblastního ředitel pro oblast jižní Morava ve společnosti GARANTRANS s.r.o. Je certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010.

Ing. Bc. Pavel Michalec, MBA

daňový specialista, lektor
Daňový specialista a dlouholetý lektor zabývající se zejména procesními postupy v daňovém řízení. Lektorskou činnost vykonává od roku 1997 a hlavní důraz při ní klade na propojení odborných poznatků s praxí a řešení praktických problémů účastníků kurzů.

Mgr. Lenka Piknová

lektorka, advokátka
Od roku 2005 se věnuje advokátní praxi se zaměřením na komplexní právní pomoc malým a středním podnikatelům. Vede webináře s pracovně právním zaměřením a se zaměřením na reklamační řízení.

ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI

Mgr. Pavlína Héniková

jednatelka, office managerka
Při své práci čerpá z bohatých manažerských a organizačních zkušeností. Ve firmě odpovídá za veškerou agendu a administrativu. Zajišťuje organizaci online seminářů a komunikaci s předplatiteli databáze pro účetní.

Ing. Radek Hénik

metodik vzdělávání
Je aktivním obchodníkem a manažerem. Vzděláváním a tréninkem se zabývá od roku 1998. Věnuje se především metodice dlouhodobých projektů a rozvoji nových aktivit.

Iris Bohemia Maestro

tibetská španělka
Iriska pracuje ve firmě od svého narození. V kanceláři má na starosti srdečné vítání příchozích a udržování dobré nálady.