Buďte v obraze, i když nestíháte chodit na semináře!

Získejte okamžitý přístup k databázi video seminářů pro účetní a mzdové účetní

Odborné video semináře pro účetní a mzdové účetní v hodnotě  26.580 Kč

s možností na 14 dní zdarma a potom za 790 Kč/měsíc nebo za nejvýhodnější cenu 359 Kč/měsíc

50+ video seminářů ihned k dispozici 

a měsíčně přidáváme 4 nové video semináře na aktuální témata 

VIDEODATABÁZE JE VÁM K DISPOZICI

KDYKOLIV A KDEKOLIV

Nemusíte si dělat Vy čas na video seminář, ale video seminář si udělá vždy čas na Vás. 

V naší firmě využíváme předplatné. Díky tomu se zúčastňujeme seminářů online a máme přístup k záznamu ve formě video semináře. Je to pro nás výborný zdroj informací, který můžeme jen doporučit.
Monika Petrželováúčetní

Přístup k databázi video seminářů získalo již 200+ účetních a mzdových účetních

Databáze video seminářů je moderní forma získávání odborných informací

CO TO JE DATABÁZE VIDEO SEMINÁŘŮ

Odborná videa na aktuální témata, která ke své práci potřebují účetní, mzdové účetní a personalisté

KE KAŽDÉMU VIDEO SEMINÁŘI PRACOVNÍ SEŠIT

U každého video semináře naleznete pracovní sešit zpracovaný z prezentace lektorky. Můžete si ho vytisknout a dělat vlastní poznámky.

VIDEO SEMINÁŘ NA VÁS POČKÁ, AŽ BUDETE MÍT ČAS

Nestíháte semináře nebo živá vysílání? Nevadí - video databáze počká, až se Vám to bude hodit.

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENA 359 KČ/MĚSÍC

Na trhu se cena jednoho video semináře pohybuje v násobcích našeho měsíčního předplatného. U nás máte za 359 Kč všechny natočené + 4 nové měsíčně.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ - PŘEHLEDNĚ

Video databáze je přehledně uspořádaná, takže si v ní rychle a jednoduše najdete téma, které Vás zajímá.

VÍCE NĚŽ 50 JIŽ NATOČENÝCH + 4 NOVÉ KAŽDÝ MĚSÍC

V databázi je mnoho aktuálních témat ihned k dispozici. Každý měsíc přibudou minimálně 4 nové video semináře na aktuální témata.

VIDEO SI PROCHÁZÍTE JAKO KNIHU

Ke každému video semináři je podrobná minutáž. Takže si lehce najdete kapitolu, která vás zajímá - neztrácíte čas a posloucháte jen to, co Vás zajímá.

MŮŽETE SE KDYKOLI VRÁTIT

Video seminář máte stále k dispozici a můžete se k němu kdykoliv vrátit. A to i opakovaně - záleží jenom na Vás.

K DISPOZICI NONSTOP - 24 HODIN 7 DNÍ V TÝDNU

Dostanete se k videu až pozdě večer nebo naopak brzo ráno? Nevadí - video databáze je pro Vás připravena kdykoliv.

FORMA MĚŠÍČNÍHO PŘEDPLATNÉHO

Naší filozofií je, že informace mají být přístupné pro všechny. Proto jsme zvolili formu měsíčního předplatného za minimální cenu.

JEDNODUCHÉ UKONČENÍ PŘEDPLATNÉHO

Pokud Vám video databáze přestane vyhovovat, jednoduše nám napíšete. My ukončíme Vaše předplatné a je to.

GARANTUJEME VÁM VRÁCENÍ PENĚZ

Jde nám o to, abyste byli spokojeni. Proto Vám garantujeme, že pokud se Vám databáze video seminářů nebude líbit v první 14 dnech, vrátíme Vám celé měsíční předplatné.

PROČ SE ZADÁVÁ PLATEBNÍ KARTA

Měsíční předplatné jsme nastavili na minimální cenovou hladinu. Proto, aby vše mohlo fungovat, je celý proces plně automatizovaný. Měsíčně se Vám odečte suma z karty, systém vystaví fakturu a pošle Vám ji na mail.

VIDEO DATABÁZE FUNGUJE NA JAKÉMKOLIV ZAŘÍZENÍ

Všechna videa můžete sledovat na počítači, notebooku, tabletu nebo i telefonu. Takže pokud naháníte každou chvilku, je to přesně to, co potřebujete.

O NOVÝCH VIDEO SEMINÁŘÍCH VÁS BUDEME PRAVIDELNĚ INFORMOVAT

Plán online seminářů máme vždy dopředu dán. Víte přesně, jaké téma a kdy je naplánováné. Vždy, když přibude nové video, dostanete od nás e-mailem zprávu.

RÁDI VÁS VYSLECHNEME

Jde nám o to, abyste byli spokojeni. Na Vaše dotazy jsme připraveni odpovědět obratem e-mailem nebo telefonicky. Povídat si můžeme o všem, co Vás zajímá nebo trápí, i o prostoru na naše zlepšení.

Co v současné době databáze video seminářů obsahuje

novinka

Novinky ve mzdách

v roce 2022

 • Minimální mzda

 • Zaručená mzda 

 • Skupiny prací - přehled 

 • Vliv zvýšení minimální mzdy

 • Přivýdělek uchazeče o zaměstnání

 • Povinný podíl zaměstnávání zdrav.znevýhodněných

 • Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

 • Nové redukční hranice

 • a další ...

novinka

Účetní závěrka roku 2021

Účetní a daňové aktuality 2022

 • Legislativa, metodika

 • ÚZ - vymezení pojmů § 1d

 • ÚZ podle typu a kategorie ÚJ

 • Ukazatele členění ÚJ

 • Ukazatele členění ÚJ - změna kategorie

 • Vybrané ÚJ

 • Podmínky pro audit

 • Zjednodušený rozsah

 • Výroční zpráva

 • a další ...

novinka

Zdravotní a důchodové pojištění v roce 2022

 • Plátci zdravotního pojištění

 • Státní pojištěnci

 • Zaměstnavatelé

 • Osoby nepodléhající ZP

 • OSVČ

 • Minimální vyměřovací základ u ZP

 • Výpočet minimálního odvodu ZP

 • Příklad 1 na výpočet odvodu pojistného

 • Příklad 2 na výpočet odvodu pojistného, Příklad 3 a další ...

novinka

Účetní výkazy v roce 2021

 • Účetní výkazy - účetní závěrka

 • Účetní výkazy

 • Jak se orientovat v účetních výkazech

 • Rozvaha - aktiva - schéma

 • Rozvaha - pasiva - schéma

 • Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - schéma

 • Jak se orientovat v účetních výkazech

 • Odpovědnost za správnost účetních výkazů a další ...

novinka

Personální problematika z pohledu mzdové účetní

 • Osobní a mzdová problematika

 • Nahlížení do spisu

 • Pracovněprávní vztahy 

 • Dotaz - pracovní náplň

 • Problematika pracovnělékařských služeb

 • Dotaz - závodní lékař

 • Problematika pracovnělékařských služeb - pokračování 

 • a další...

novinka

Dlouhodobý majetek

v roce 2021

 • Legislativa

 • Vymezení DM

 • Oceňování majetku

 • Náklady související s pořízením § 47 (1)

 • Náklady nesouvisející s pořízením § 47 (2)

 • Opravy a udržování § 47 (2)a)

 • Stavební změny dokončených staveb

 • a další...

novinka

Fakturace a doklady

 • Daňové doklady

 • Povinnost vystavit daňový doklad

 • Druhy dokladů - schéma

 • Náležitosti účetních a daňových dokladů

 • Náležitosti účetního dokladu

 •  Náležitosti plného daňového dokladu  (§ 29)

 • Zjednodušený doklad nemusí obsahovat (§ 30a)  a další ...

novinka

Inventarizace majetku a závazků 2021

 • Legislativa, metodika

 • Zákon o účetnictví § 7 - věrný obraz účetnictví, skutečný stav

 • Zákon o účetnictví § 29 - průběžná inventarizace, zásoby, hm.majetek

 • Fyzická inventura zásob - schéma

 • Zákon o účetnictví § 30 - fyzická inventura

 • Zákon o účetnictví § 30 - periodická inventarizace, inventarizační rozdíly a další ...

novinka

DPH v příkladech roku 2021

 • Základní princip DPH - schéma

 • Příklad

 • Přenesení daňové povinnosti Hlava IV

 •  Příklad

 • Osoby povinné k dani, obrat, plátce

 • Příklad

 • Předmět daně § 2

 • Příklada další ...

Daňové doklady v roce 2021

 • Daňové doklady - modelové situace

 • Základní princip DPH

 • Přenesení daňové povinnosti

 • Dodání zboží

 • Dodání služby

 • Poskytnuté platby, zálohová faktura, daň.doklad k přijaté platbě

 • Platba předem

 • a další ...

Stravenkový paušál

 • Možnosti příspěvků na stravování poskytované zaměstnavatelem

 • Možnosti zaměstnavatele

 • Peněžní a nepeněžní příspěvky a jejich daňové dopady 

 • Daňový dopad na zaměstnavatele

 • Příklad na poskytnutí vlastních obědů

 • Stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů a další ...

Technické zhodnocení a opravy

 • Rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením

 • Technické zhodnocení  (TZ)

 • TZ z daňového a účetního hlediska

 • Příklady TZ

 • Příklad na účtování TZ - překročení limitu

 • Příklad na účtování TZ - nepřekročení limitu

 • a další ...

Skladová evidence v praxi

v roce 2021

 • Vymezení zásob - sklady ve vazbě na analytické účty

 • Zásoby - základní schéma

 • Zásoby - analytické účty (příklad)

 • Vymezení zásob - zboží, sklady ve vazbě na analytické účty

 • Vymezení zásob - zvířata

 • Vymezení zásob - drobný evidovaný majetek

 • Oceňování zásob 

 • a další ...

Vnitropodnikové

směrnice

 • Význam vnitropodnikových směrnic

 • Právní úprava

 • Úkol vnitropodnikových směrnic

 • Druhy směrnic, zákonné směrnice

 • Ostatní směrnice

 • Zásady pro tvorbu směrnic

 • Náležitosti vnitropodnikových směrnic - účtový rozvrh, účty

 • Oběh dokladů  a další ...

Vyúčtování nákladů

v bytových domech

 • Související předpisy

 • Struktura a formy nájemného

 • Fond oprav

 • Druhy oprav

 • Cenové limity pro opravy

 • Režie a služby

 • Účtování časového rozlišení

 • Úhrada ostatních nákladů
 • Vyúčtování a rozúčtování nákladů na služby a další ...

Změny v DPH

pro e-shopy od 1.7.2021

 • Princip zdanění prodejů v EU

 • Poskytnutí služby osobě registrované k dani

 • Pořízení zboží a přijetí služby

 • Prodej zboží na dálku

 • Příklady na prodej zboží na dálku

 • Příklady na počítání limitů

 • One Stop Shop OSS

 • Formulář DPH
 • a další ...

Daňová optimalizace

v průběhu roku 2021

 • Úplné účetnictví, další důkazní prostředky

 • Správný výběr způsobu daňového odpisování majetku

 • Využití mimořádných odpisů

 • Jak časově rozlišovat majetek

 • Schéma - Odpisy v účetnictví a daních

 • Reklamní předměty a neprodejné vzorky - daňové výdaje
 • a další ...

Specifické případy výpočtu nároku na dovolenou

 • Výpočet nároku na dovolenou při pracovním úrazu a dlouhodobé pracovní neschopnosti

 • Započítání pracovní neschopnosti

 • Varianty započtení překážky v práci (plně  započtené)

 • Částečně započtená překážka

 • Příklad nároku na dovolenou při pracovním úrazu

 • Mateřská dovolená a její započítání do odpracované doby 

Dodání zboží a služeb

v rámci EU a třetích zemí

 • Identifikované osoby

 • Povinnosti identifikované osoby

 • Zrušení identifikované osoby

 • Místo zdanitelného plnění u služeb

 • Výjimky u místa zdanitelného plnění

 • Poskytnutí služby do jiného členského státu

 • Přijetí služby od osoby neusazené v ČR

 • a další ...

Měsíční účetní závěrka

v otázkách a odpovědích

 • Nákup majetku je zaúčtován, ale majetek ještě nedodán

 • Majetek byl nesprávně oceněn...

 • Majetek byl vyřazen, ale vyřazení není zaúčtované a naopak

 • Majetek se odpisuje, ale nebyl dosud zařazen do užívání

 • Nákup a prodej

 • Majetek by do užívání zařazen, ale ve skutečnosti se nepoužívá

 • a další ...

Zvláštní režimy a přenesení daňové povinnosti 

 • Režim přenesení daňové povinnosti (PDP)

 • Trvalé použití režimu PDP

 • Dočasné použití režimu PDP

 • Vzor údajů na faktuře

 • Příklady na režim PDP

 • Zvláštní režim pro cestovní služby

 • Příklady na zvláštní režim pro cestovní služby

 • a další ...

4.díl z 5 - Náklady a výnosy. Výkaz zisků a ztrát.

 • Finanční účty - vymezení v rozvaze 

 • Finanční účty - základní schéma

 • Peníze v pokladně

 • Peníze v pokladně- základní schéma

 • Zákoník práce

 • Peněžní prostředky na účtech

 • Finanční účty - vyhláška, ČÚS

 • a další ...

Komplikované mzdové výpočty

 • Práce přesčas a náhradní volno

 • Poskytnutí náhradního volna

 • Chyby ve výpočtu příplatku

 • Příklad na výpočet mzdy za přesčas

 • Řešení varianta A a varianta B

 • Výše příplatků pro obě varianty

 • Práce ve svátek

 • a další ...

5.díl z 5 - Daňové přiznání právnických osob

 • Odpověď na dotaz č.1 NEZNÁMÁ PLATBA

 • Odpověď na dotaz č.2 „EBITDA“

 • Odpověď na dotaz č.3 ODPIS  POHLEDÁVKY

 • Práce s formulářem daňového přiznání

 • a další ...

2.díl z 5 - Finanční účty, pohledávky a závazky

 • Finanční účty - vymezení v rozvaze

 • Finanční účty - základní schéma

 • Peníze v pokladně

 • Peníze v pokladně- základní schéma

 • Peněžní prostředky na účtech

 • Finanční účty - vyhláška, ČÚS

 • a další ...

Specifika účtování

v zemědělské činnosti

 • Oceňování pořizovaných aktiv

 • Nakupovaná aktiva

 • Příklad

 • Oceňování bezúplatně nabytých aktiv

 • Kalkulace vlastních nákladů

 • Druhy kalkulací

 • a další ...

3.díl z 5 - Vlastní kapitál. Rozvaha.

 • Vlastní kapitál - přehled vlastních zdrojů

 • Vlastní kapitál - schéma

 • Základní kapitál

 • Účtování ZK

 • Účtování příplatku ZK

 • Kapitálové fondy

 • Fondy ze zisku

 • a další ...

Leasing a úvěr

 • Rozdíl mezi leasingem a úvěrem

 • Finanční a operativní leasing

 • Finanční leasing

 • Operativní leasing

 • Úvěr

 • Dotaz - úvěr

 • Příklad na finanční leasing

 • Příklad na srovnání leasingu a úvěru

 • a další ...

1.díl z 5 - Dlouhodobý majetek a zásoby v účetnictví 

 • Úvodní test

 • Dlouhodobý majetek a zásoby v roce 2021

 • Dlouhodobý majetek - základní schéma

 • Zásoby - vymezení v rozvaze

 • Zásoby - základní schéma

 • Dlouhodobý majetek - vymezení v rozvaze

 • a další ...

Pracovní doba a překážky v práci

 • Rozvržení pracovní doby

 • Směnný provoz

 • Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba

 • Kratší pracovní doba

 • Konto pracovní doby

 • Přestávky v práci

 • Překážky na stranězaměstnavatele

 • Prostoje a další ...

COVID SPECIÁL pro účetní

 • Termíny pro podání DP a placení daní - prominutí sankcí

 • Jednorázový příspěvek důchodcům - tzv. rouškovné

 • Ošetřovné pro OSVČ

 • Kompenzační bonusy pro podnikatele

 • Dotační programy - Nájemné, Bus, Gastro, Ubytování, Sport, Kultura

 • Antivirus - dotace poskytnutá OSVČ se zaměstnanci a další ...

Průměrný výdělek

 • Právní úprava

 • Výpočet průměrného měsíčního a hodinového výdělku

 • Průměrný hodinový výdělek (PHV)

 • Příklad na výpočet PHV

 • Přehled použití PHV

 • Průměrný měsíční výdělek

 • Pravděpodobný výdělek a další ...

Daňový řád v účetní praxi po novele k 1.1.2021

 • Osoba zúčastněná na správě daní

 • Daňový řád - lhůty

 • Běh lhůty v případě dodatečného potvrzení elektronického podání

 • Běh lhůty po vyměření daně z příjmů

 • Daňový řád - DIS

 • Daňový řád - formulářová podání
  a další ...

Zaměstnanecké benefity

 • Přehled zaměstnaneckých benefitů

 • Benefity podle daňové výhodnosti

 • Zaměstnavatel = daňový náklad, zaměstnanec = osvobozeno

 • A) Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění

 • B) Odborný rozvoj zaměstnanců  související  s předmětem činnosti

 • C) Stravování zaměstnanců

 • a další ...

Hospodářský výsledek

a jeho rozdělení

 • Výpočet hospodářského výsledku

 • Nedaňové náklady a výnosy - nedaňové náklady

 • Daňově uznatelné

 • Úprava hospodářského výsledku  na základ daně

 • Podmínky pro odečet daru

 • Odpočet na výzkum a vývoj a další...

Novela zákona o obchodních korporacích v účetní a daňové praxi

v roce 2021

 • ZOK novela - vazba na OZ

 • Obchodní korporace

 • Vypořádací podíl

 • Podíl na zisku

 • Záloha na výplatu podílu na zisku

 • Omezení rozdělení a výplaty

 • a další ...

Daň z příjmů

FYZICKÝCH OSOB 2020

 • Závislá činnost

 • Výdaje procentem

 • Výdaje ve skutečné výši - daňová evidence

 • Otázky s pojené s mimořádnými opatřeními v souvislosti s koronavirem

 • Dílčí základ daně

 • a další ...

Důchodové pojištění a ELDP

 • Povinnosti zaměstnavatele při odvádění důchodového pojištění

 • Vedení podkladové evidence

 • Evidence pohledávek a závazků

 • Uchovávání některých písemností

 • Součinnost při kontrole

 • Vedení a předkládání ELDP

 • a další ...

Daň z příjmů

PRÁVNICKÝCH OSOB 2020

 • Zákon o daních z příjmů

 • Pokyn GFŘ D-22

 • § 17 Poplatníci DPPO

 • Kdo podává DP

 • Kdy se podává DP za rok 2020

 • Základ daně a položky snižující ZD

 • a další ...

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ

aktuality 2021

 • Přehled změn

 • Termíny pro daňové subjekty

 • DPFO

 • FO 2020,2021

 • DPFO - stravenkový paušál

 • a další ...

INVENTARIZACE

majetku a závazků

 • Legislativa, metodika

 • Zákon o účetnictví § 7

 • Zákon o účetnictví § 29

 • Zákon o účetnictví § 30

 • Vyhláška č. 500/ 2002 Sb.

 • a další ...

Daňová evidence

 • Evidence příjmů a výdajů

 • Peněžní deník

 • Evidence pohledávek a závazků

 • Kniha pohledávek

 • Kniha závazků

 • Evidence majetku a zásob a další ...

Cestovní náhrady 2021

 • Zákoník práce

 • Valutová pokladna

 • Příklad - zahraniční stravné

 • Dotaz a odpověď

 • Příklad  - kdy se jedná o pracovní cestu

 • a další ...

Roční vyúčtování mezd

pro úplné ZAČÁTEČNÍKY

 • Časová osa ročního vyúčtování

 • Práce s formulářem

 • Zaměstnanci, kterým lze provést roční vyúčtování

 • Příklady - kdo může/nemůže žádat o roční zúčtování

 • a další ...

Roční zúčtování

mezd zaměstnanců 2020

 • Povinnosti mzdové účetní

 • Kdo může a nemůže požádat o roční vyúčtování

 • Položky odčitatelné od základu daně

 • Dary

 • a další ...

Účetní závěrka 2020

 • Účetní závěrka podle typu a kategorie účetní jednotky

 • Ukazatele členění účetních jednotek

 • Ukazatele členění účetních jednotek - změna

 • Podmínky pro audit

 • a další ...

Novela zákoníku práce z pohledu mzdové účetní a personalisty

 • Novela od 30.7.2020

 • Odvolání z vedoucího pracovního místa a jeho vzdání se

 • Pracovní doba

 • Novela od 1.1.2021

 • a další ...

Zaměstnávání cizinců v ČR

 • Zaměstnávání pracovníků z EU

 • Povinnosti zaměstnavatele

 • Přechodný pobyt cizinců z EU

 • Trvalý pobyt cizinců z EU

 • Zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí

 • Zaměstnanecká karta

 • a další ...

Účetní, daňové a další změny podnikatelských subjektů 2020 (listopad 2020)

 • Daně z příjmů FO a PO

 • DPH, EET, daňový řád, účetnictví

 • Závislá činnost, OSVČ

 • OSVČ - SP, ZP

 • Paušální režim 2021

 • Další změny ve vazbě na paušální režim 2021

 • a další ...

Příprava na kontrolu

inspektorátu práce

 • Příprava na kontrolu

 • Zahájení kontroly

 • Oznámení o zahájení kontroly

 • Kontrola na místě

 • Práva a povinnosti kontrolního orgánu

 • Práva a povinnosti kontrolované osoby

 • a další ...

Úvod do mzdového účetnictví 1/5

 • Mzda - plat - odměna

 • Mzda

 • Podmínky mzdy

 • Pracovní doba

 • Rozvržení pracovní doby

 • Kombinace příplatků

 • Příklady na výpočty příplatků a náhrad

 • a další ...

Zdanění mezd 2/5

 • Druhy pracovních poměrů a jejich zdanění

 • Zálohová a srážková daň

 • Výpočet zálohové a srážkové daně

 • Slevy na dani

 • Prohlášení poplatníka

 • a další ...

Zdravotní a sociální pojištění 3/5

 • Okruh pojištěných osob

 • Okruh pojištěných osob, za které je plátce stát

 • Zaměstnavatel

 • OSVČ

 • Povinnosti zaměstnavatele

 • a další ...

Srážky ze mzdy 4/5

 • Okruh srážek

 • Obligatorní

 • Fakultativní

 • Pořadí srážek

 • Exekuční srážky

 • Přednostní pohledávky

 • Nezabavitelná částka pro rok 2020

 • a další..

Náhrady v nemoci, nemocenská, OČR 5/5

 • Náhrady v nemoci, podmínky

 • Podmínky účasti na nemocenském

 • Výpočty náhrad v nemoci

 • Příklady na výpočet redukovaného PHV

 • a další..

Náhrady a příplatky - všechny aktuální informace

 • Druhy náhrad a jejich výpočty

 • Náhrada za dovolenou

 • Zrušení nebo změna dovolené ze strany zaměstnavatele

 • Příklady na čerpání dovolené

 • a další..

DPH v účetnictví v příkladech po novelách 2020

 • Přenesení daňové povinnosti

 • Osoby povinné k dani, obrat, plátce

 • Předmět daně § 2

 • Sazba daně § 47

 • a další..

Zkrácené úvazky - všechny aktuální informace

 • Mzda při zkráceném úvazku

 • Zaručená mzda od 1.1.2020

 • Mzda při zkráceném úvazku

 • Práce nad úvazek práce přesčas

 • Vliv zkráceného úvazku na náhradu mzdy

 • a další..

Pracovní právo v praxi

 • Pracovní smlouvy

 • Home office

 • Dohody

 • Co si určitě sepsat

 • Přeložení na jinou práci

 • Návrat z rodičovské dovolené
 • a další ...

Řešení problémového zaměstnance

 • Právní předpisy

 • Lze poznat problémového zaměstnance

 • Docházka do zaměstnání

 • Pracuji nebo škodím

 • Ukončení pracovního poměru

 • a další ...

Účetní, daňové a další související změny podnikatelských subjektů

 • Závislá činnost OSVČ

 • Zákon o EET, novela DPH zákon č.256/2019Sb., (ST 205)

 • Novinky – novela daňového řádu, novela DPH

 • Novinky – digitalizace - účetnictví

 • a další..

Novela zákoníku práce 2020

 • Aktuální stav novely ZP

 • Výměra a výpočet dovolené

 • Doručování písemností

 • Sdílené pracovní místo

 • Přechod práv a povinností

 • Náhrada škody a nemajetkové újmy

 • Další změny

 • a další ...

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • Národní politika bezpečnosti práce

 • Zajištění bezpečnosti práce

 • Pracovní úraz

 • Pracovní úraz - postup

 • Nemoci z povolání

 • Náhrady

 • Zproštění odpovědnosti k náhradě škody

 • Soudní spory

 • a další ...

Účetní výkazy – rozbor položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

 • Rozvaha

 • Rekapitulace

 • Výkaz zisků a ztrát

 • a další..

DPH pro začátečníky

 • Základní princip DPH

 • Otázky a pojmy

 • Osoby povinné k dani § 5

 • Povinná registrace plátce - příklad

 • a další ...

Chyby ve mzdové problematice

a jejich opravy 

 • Zkrácené úvazky a odvod pojistného

 • Proplácení přesčasů a náhradní volno

 • Výpočet průměrného výdělku

 • Odvod zálohy na daň ... a další..

Elektronická neschopenka

 • Náhrada mzdy a nemocenská od 1.1.2020 – náhrada mzdy

 • Porovnání výše náhrad 2019 a 2020

 • Náhrada mzdy a nemocenská od 1.1.2020 - nemocenská

 • Neschopenky vystavené do 31.12.2019

 • Neschopenky vystavené od 1.1.2020

 • Povinnosti zaměstnance od 1.1.2020

 • Postup u zaměstnavatele od 1.1.2020 ... a další ...

Exekuční srážky, osobní bankrot

 • Okruh srážek ze mzdy

 • Zákonné srážky

 • Srážka na pohledávky zaměstnavatele

 • Výkon rozhodnutí (exekuce)

 • Dohoda o srážkách ze mzdy

 • Pořadí srážek

 • Postup provádění srážek

 • Nezabavitelná částka (2020)

 • Postup při srážce

 • Příklady na výpočet srážek

 • a další ...

Změny ve mzdové účtárně v roce 2020

 • Zvýšení minimální mzdy

 • Změna výpočtu základu daně u zahraničních zaměstnanců

 • Zrušení 3denní karenční doby, e-neschopenky

 • Změny ve výpočtu srážek z mezd

 • Přehled změn v roce 2020

 • Zavedení e-neschopenek

 • Zvýšení minimální mzdy, Zvýšení zaručené mzdy, Změna solidární daně, Přivýdělek uchazeče o zaměstnání, Zvýšení redukčních hranic

 • a další ...

Výhody a úskalí různých

pracovních poměrů

 • Právní předpisy a procesy před vznikem pracovního poměru

 • Seznámení zaměstnance s právy a povinnostmi

 • Druhy pracovních poměrů a DPP

 • DPČ a nástin pracovní smlouvy

 • Statutární orgány versus pracovní poměr

 • a další..

Pracovní smlouva

bez chyb a rizik

 • Náležitosti pracovní smlouvy

 • Trvání pracovní smlouvy/pracovního poměru

 • Seznámení zaměstnance s právy a povinnostmi

 • Obsah pracovní smlouvy nebo související dokumenty

 • Změny pracovního poměru /obsahu pracovní smlouvy

Ukončení pracovního poměru

krok za krokem

 • Ukončení pracovního poměru • rozvázání • skončení • zánik

 • Rozvázání pracovního poměru dohodou • dohodou • výpovědí •  výpovědí zaměstnavatelem •  odstupné • výpovědí zaměstnancem • okamžité zrušení zaměstnavatelem • okamžité zrušení zaměstnancem

 • a další ...

Osmidílný cyklus

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Ucelený osmidílný cyklus video seminářů, díky kterému získáte odborné vědomosti a praktické znalosti. Objevíte souvislosti v účetnictví a doceníte význam informací z účetních závěrek. A především eliminujete chybné postupy a zvýšíte produktivitu a efektivitu své práce.

1. díl – Přehled

účetních předpisů

 

4. díl – Účtování peněžních prostředků

 

7. díl – Náklady a výnosy

2. díl - Účtování dlouhodobého majetku

 

5. díl - Zúčtovací vztahy

 

8. díl - Účetní závěrka a uzávěrka

3. díl - Účtování o zásobách

 

6. díl - Vlastní kapitál

 

Šestidílný cyklus

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ MINIMUM

Všech šest video seminářů tvoří celek, díky kterému získáte přehled z pohledu účetnictví a daní. Jednotlivé okruhy na sebe volně navazují a můžete je tedy využít ke studiu i jednotlivě.

1. díl - Občanský zákoník - aplikace

v účetnictví

 

4. díl – Daně z příjmů - fyzické osoby

2. díl - Zákon o obchodních korporacích

 

5. díl - Daně z příjmů - právnické osoby

3. díl - Daňová soustava v ČR.

Daňový řád.

 

6. díl - Daň z přidané hodnoty

Pětidílný cyklus

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

V rámci pěti video kurzů získáte přehled o základních oblastech účetních a daňových operací. Informace využijete v každodenní práci, získáte jistotu a vyvarujete se případným chybám.

1. díl – Dlouhodobý majetek

v účetnictví a daních

 

4. díl – Pohledávky a závazky

v účetnictví včetně daňových opravných položek

2. díl - Zásoby

 

5. díl - Náklady a výnosy - účtování

a daňové posouzení

3. díl - Finanční účty v účetnictví

a jiných souvisejících předpisech

Co říkají klienti

Online seminář byl pro mne přínosný, s paní lektorkou jsem absolvovala už několik seminářů a můžu říct, že je opravdu profesionál. Velmi mi také vyhovuje délka trvání online semináře 2 hodiny, během kterých paní lektorka sdělila vše podstatné. Technická stránka online semináře byla velmi kvalitní, vše mělo hladký průběh, pěkně zpracovaná grafika. Online seminář můžu jen doporučit.
Dana Říhováúčetní
Děkuji za skvělý online seminář a zprostředkování odpovědi na dotaz. Jsem moc ráda, že jsem se účastnila a vyřiďte, prosím, paní lektorce mé velké poděkování. Vysvětlovala vše naprosto dokonale, zejména ty příklady jsou k nezaplacení.
Petra Hofmanováúčetní
Jsem ráda, že jsem se zúčastnila online semináře. Doposud jsem využívala klasické semináře, forma online seminářů se mi jeví jako efektivní náhrada. Kvalita informací je na velmi vysoké úrovni.
Jana Řehovámzdová účetní
V naší firmě využíváme předplatné. Díky tomu se zúčastňujeme seminářů online a máme přístup k záznamu ve formě video semináře. Je to pro nás výborný zdroj informací, který můžeme jen doporučit.
Monika Petrželováúčetní
Paní Květoslavu Novotnou znám i z klasických školení. Její jméno je pro mě zárukou odbornosti a kvality informací. Forma video kurzu byla pro mě novinkou, ale musím konstatovat, že je to plnohodnotná náhrada klasického školení. Jsem ráda, že jsme tuto formu objevila.
Marcela Kopčováúčetní

Naši lektoři

Květoslava Novotná

lektorka, daňový poradce
Lektorské činnosti se věnuje od roku 1993 na téma účetnictví, od roku 1996 školí témata účetnictví a daní. Dvanáct let vyučovala účetnictví na vyšší odborné škole daňového poradenství.

Kateřina Porubanová

lektorka, odborný poradce pro mzdy a daně
Účetnictví se věnuje od roku 1999. Lektorské činnosti pak od roku 2010. Při svém školení propojuje teoretický výklad s příklady ze své rozsáhlé odborné praxe.

Mgr. Lenka Piknová

lektorka, advokátka
Od roku 2005 se věnuje advokátní praxi se zaměřením na komplexní právní pomoc malým a středním podnikatelům. Vede online semináře s pracovně právním zaměřením a se zaměřením na reklamační řízení.

Získejte okamžitý přístup k databázi video seminářů pro účetní a mzdové účetní

Aktualizované video materiály od profesionálů v oboru za 26.580 Kč s možností zdarma na 14 dní  a potom za  790.-  Kč/měsíčně. Nebo rovnou za nejvýhodnější cenu 359 ,- Kč/měsíčně.

Přístup k databázi video seminářů získalo již 200+ účetních a mzdových účetních