Buďte v obraze, i když nestíháte chodit na semináře!

Získejte okamžitý přístup k databázi video seminářů pro účetní a mzdové účetní

Odborné video semináře pro účetní a mzdové účetní v hodnotě  26.580 Kč

zdarma na 14 dní nebo za zvýhodněnou cenu

měsíčně přidáváme minimálně 4 nové video semináře na aktuální témata 

VIDEODATABÁZE JE VÁM K DISPOZICI

KDYKOLIV A KDEKOLIV

Nemusíte si dělat Vy čas na video seminář, ale video seminář si udělá vždy čas na Vás. 

V naší firmě využíváme předplatné. Díky tomu se zúčastňujeme seminářů online a máme přístup k záznamu ve formě video semináře. Je to pro nás výborný zdroj informací, který můžeme jen doporučit.
Monika Petrželováúčetní

Přístup k databázi video seminářů získalo již 200+ účetních a mzdových účetních

Co v současné době databáze video seminářů obsahuje

novinka

Daň z příjmů

FYZICKÝCH OSOB 2020

 • Závislá činnost

 • Výdaje procentem

 • Výdaje ve skutečné výši - daňová evidence

 • Otázky s pojené s mimořádnými opatřeními v souvislosti s koronavirem

 • Dílčí základ daně a další ...

novinka

Důchodové pojištění a ELDP

 • Povinnosti zaměstnavatele při odvádění důchodového pojištění

 • Vedení podkladové evidence

 • Evidence pohledávek a závazků

 • Uchovávání některých písemností

 • Součinnost při kontrole

 • Vedení a předkládání ELDP a další ...

připravujeme

Daň z příjmů

PRÁVNICKÝCH OSOB 2020

 • Online seminář na toto téma se uskuteční 12.3.2020

 • Ihned po skončení ho zpracujeme do podoby video semináře

 • Video seminář přidáme do databáze co nejdříve

 • Takže musíte ještě chvilku vydržet 

 • Mezitím můžete projít jiná témata

novinka

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ

aktuality 2021

 • Přehled změn

 • Termíny pro daňové subjekty

 • DPFO

 • FO 2020,2021

 • DPFO - stravenkový paušál

 • a další ...

novinka

INVENTARIZACE

majetku a závazků

 • Legislativa, metodika

 • Zákon o účetnictví § 7

 • Zákon o účetnictví § 29

 • Zákon o účetnictví § 30

 • Vyhláška č. 500/ 2002 Sb.

 • a další ...

novinka

Daňová evidence

 • Evidence příjmů a výdajů

 • Peněžní deník

 • Evidence pohledávek a závazků

 • Kniha pohledávek

 • Kniha závazků

 • Evidence majetku a zásob a další ...

novinka

Cestovní náhrady 2021

 • Zákoník práce

 • Valutová pokladna

 • Příklad - zahraniční stravné

 • Dotaz a odpověď

 • Příklad  - kdy se jedná o pracovní cestu

 • a další ...

novinka

Roční vyúčtování mezd

pro úplné ZAČÁTEČNÍKY

 • Časová osa ročního vyúčtování

 • Práce s formulářem

 • Zaměstnanci, kterým lze provést roční vyúčtování

 • Příklady - kdo může/nemůže žádat o roční zúčtování

 • a další ...

novinka

Roční zúčtování

mezd zaměstnanců 2020

 • Povinnosti mzdové účetní

 • Kdo může a nemůže požádat o roční vyúčtování

 • Položky odčitatelné od základu daně

 • Dary

 • a další ...

Účetní závěrka 2020

 • Účetní závěrka podle typu a kategorie účetní jednotky

 • Ukazatele členění účetních jednotek

 • Ukazatele členění účetních jednotek - změna

 • Podmínky pro audit

 • a další ...

Novela zákoníku práce z pohledu mzdové účetní a personalisty

 • Novela od 30.7.2020

 • Odvolání z vedoucího pracovního místa a jeho vzdání se

 • Pracovní doba

 • Novela od 1.1.2021

 • a další ...

Zaměstnávání cizinců v ČR

 • Zaměstnávání pracovníků z EU

 • Povinnosti zaměstnavatele

 • Přechodný pobyt cizinců z EU

 • Trvalý pobyt cizinců z EU

 • Zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí

 • Zaměstnanecká karta

 • a další ...

Účetní, daňové a další změny podnikatelských subjektů 2020 (listopad 2020)

 • Daně z příjmů FO a PO

 • DPH, EET, daňový řád, účetnictví

 • Závislá činnost, OSVČ

 • OSVČ - SP, ZP

 • Paušální režim 2021

 • Další změny ve vazbě na paušální režim 2021

 • a další ...

Příprava na kontrolu

inspektorátu práce

 • Příprava na kontrolu

 • Zahájení kontroly

 • Oznámení o zahájení kontroly

 • Kontrola na místě

 • Práva a povinnosti kontrolního orgánu

 • Práva a povinnosti kontrolované osoby

 • a další ...

Úvod do mzdového účetnictví 1/5

 • Mzda - plat - odměna

 • Mzda

 • Podmínky mzdy

 • Pracovní doba

 • Rozvržení pracovní doby

 • Kombinace příplatků

 • Příklady na výpočty příplatků a náhrad

 • a další ...

Zdanění mezd 2/5

 • Druhy pracovních poměrů a jejich zdanění

 • Zálohová a srážková daň

 • Výpočet zálohové a srážkové daně

 • Slevy na dani

 • Prohlášení poplatníka

 • a další ...

Zdravotní a sociální pojištění 3/5

 • Okruh pojištěných osob

 • Okruh pojištěných osob, za které je plátce stát

 • Zaměstnavatel

 • OSVČ

 • Povinnosti zaměstnavatele

 • a další ...

Srážky ze mzdy 4/5

 • Okruh srážek

 • Obligatorní

 • Fakultativní

 • Pořadí srážek

 • Exekuční srážky

 • Přednostní pohledávky

 • Nezabavitelná částka pro rok 2020

 • a další..

Náhrady v nemoci, nemocenská, OČR 5/5

 • Náhrady v nemoci, podmínky

 • Podmínky účasti na nemocenském

 • Výpočty náhrad v nemoci

 • Příklady na výpočet redukovaného PHV

 • a další..

Náhrady a příplatky - všechny aktuální informace

 • Druhy náhrad a jejich výpočty

 • Náhrada za dovolenou

 • Zrušení nebo změna dovolené ze strany zaměstnavatele

 • Příklady na čerpání dovolené

 • a další..

DPH v účetnictví v příkladech po novelách 2020

 • Přenesení daňové povinnosti

 • Osoby povinné k dani, obrat, plátce

 • Předmět daně § 2

 • Sazba daně § 47

 • a další..

Zkrácené úvazky - všechny aktuální informace

 • Mzda při zkráceném úvazku

 • Zaručená mzda od 1.1.2020

 • Mzda při zkráceném úvazku

 • Práce nad úvazek práce přesčas

 • Vliv zkráceného úvazku na náhradu mzdy

 • a další..

Pracovní právo v praxi

 • Pracovní smlouvy

 • Home office

 • Dohody

 • Co si určitě sepsat

 • Přeložení na jinou práci

 • Návrat z rodičovské dovolené
 • a další ...

Řešení problémového zaměstnance

 • Právní předpisy

 • Lze poznat problémového zaměstnance

 • Docházka do zaměstnání

 • Pracuji nebo škodím

 • Ukončení pracovního poměru

 • a další ...

Účetní, daňové a další související změny podnikatelských subjektů

 • Závislá činnost OSVČ

 • Zákon o EET, novela DPH zákon č.256/2019Sb., (ST 205)

 • Novinky – novela daňového řádu, novela DPH

 • Novinky – digitalizace - účetnictví

 • a další..

Novela zákoníku práce 2020

 • Aktuální stav novely ZP

 • Výměra a výpočet dovolené

 • Doručování písemností

 • Sdílené pracovní místo

 • Přechod práv a povinností

 • Náhrada škody a nemajetkové újmy

 • Další změny

 • a další ...

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • Národní politika bezpečnosti práce

 • Zajištění bezpečnosti práce

 • Pracovní úraz

 • Pracovní úraz - postup

 • Nemoci z povolání

 • Náhrady

 • Zproštění odpovědnosti k náhradě škody

 • Soudní spory

 • a další ...

Účetní výkazy – rozbor položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát 

 • Rozvaha

 • Rekapitulace

 • Výkaz zisků a ztrát

 • a další..

DPH pro začátečníky

 • Základní princip DPH

 • Otázky a pojmy

 • Osoby povinné k dani § 5

 • Povinná registrace plátce - příklad

 • a další ...

Chyby ve mzdové problematice

a jejich opravy 

 • Zkrácené úvazky a odvod pojistného

 • Proplácení přesčasů a náhradní volno

 • Výpočet průměrného výdělku

 • Odvod zálohy na daň ... a další..

Elektronická neschopenka

 • Náhrada mzdy a nemocenská od 1.1.2020 – náhrada mzdy

 • Porovnání výše náhrad 2019 a 2020

 • Náhrada mzdy a nemocenská od 1.1.2020 - nemocenská

 • Neschopenky vystavené do 31.12.2019

 • Neschopenky vystavené od 1.1.2020

 • Povinnosti zaměstnance od 1.1.2020

 • Postup u zaměstnavatele od 1.1.2020 ... a další ...

Exekuční srážky, osobní bankrot

 • Okruh srážek ze mzdy

 • Zákonné srážky

 • Srážka na pohledávky zaměstnavatele

 • Výkon rozhodnutí (exekuce)

 • Dohoda o srážkách ze mzdy

 • Pořadí srážek

 • Postup provádění srážek

 • Nezabavitelná částka (2020)

 • Postup při srážce

 • Příklady na výpočet srážek

 • a další ...

Změny ve mzdové účtárně v roce 2020

 • Zvýšení minimální mzdy

 • Změna výpočtu základu daně u zahraničních zaměstnanců

 • Zrušení 3denní karenční doby, e-neschopenky

 • Změny ve výpočtu srážek z mezd

 • Přehled změn v roce 2020

 • Zavedení e-neschopenek

 • Zvýšení minimální mzdy, Zvýšení zaručené mzdy, Změna solidární daně, Přivýdělek uchazeče o zaměstnání, Zvýšení redukčních hranic

 • a další ...

Výhody a úskalí různých

pracovních poměrů

 • Právní předpisy a procesy před vznikem pracovního poměru

 • Seznámení zaměstnance s právy a povinnostmi

 • Druhy pracovních poměrů a DPP

 • DPČ a nástin pracovní smlouvy

 • Statutární orgány versus pracovní poměr

 • a další..

Pracovní smlouva

bez chyb a rizik

 • Náležitosti pracovní smlouvy

 • Trvání pracovní smlouvy/pracovního poměru

 • Seznámení zaměstnance s právy a povinnostmi

 • Obsah pracovní smlouvy nebo související dokumenty

 • Změny pracovního poměru /obsahu pracovní smlouvy

Ukončení pracovního poměru

krok za krokem

 • Ukončení pracovního poměru • rozvázání • skončení • zánik

 • Rozvázání pracovního poměru dohodou • dohodou • výpovědí •  výpovědí zaměstnavatelem •  odstupné • výpovědí zaměstnancem • okamžité zrušení zaměstnavatelem • okamžité zrušení zaměstnancem

 • a další ...

Osmidílný cyklus

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Ucelený osmidílný cyklus video seminářů, díky kterému získáte odborné vědomosti a praktické znalosti. Objevíte souvislosti v účetnictví a doceníte význam informací z účetních závěrek. A především eliminujete chybné postupy a zvýšíte produktivitu a efektivitu své práce.

1. díl – Přehled

účetních předpisů

 

4. díl – Účtování peněžních prostředků

 

7. díl – Náklady a výnosy

2. díl - Účtování dlouhodobého majetku

 

5. díl - Zúčtovací vztahy

 

8. díl - Účetní závěrka a uzávěrka

3. díl - Účtování o zásobách

 

6. díl - Vlastní kapitál

 

Šestidílný cyklus

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ MINIMUM

Všech šest video seminářů tvoří celek, díky kterému získáte přehled z pohledu účetnictví a daní. Jednotlivé okruhy na sebe volně navazují a můžete je tedy využít ke studiu i jednotlivě.

1. díl - Občanský zákoník - aplikace

v účetnictví

 

4. díl – Daně z příjmů - fyzické osoby

2. díl - Zákon o obchodních korporacích

 

5. díl - Daně z příjmů - právnické osoby

3. díl - Daňová soustava v ČR.

Daňový řád.

 

6. díl - Daň z přidané hodnoty

Pětidílný cyklus

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

V rámci pěti video kurzů získáte přehled o základních oblastech účetních a daňových operací. Informace využijete v každodenní práci, získáte jistotu a vyvarujete se případným chybám.

1. díl – Dlouhodobý majetek

v účetnictví a daních

 

4. díl – Pohledávky a závazky

v účetnictví včetně daňových opravných položek

2. díl - Zásoby

 

5. díl - Náklady a výnosy - účtování

a daňové posouzení

3. díl - Finanční účty v účetnictví

a jiných souvisejících předpisech

Hlavní výhody AZ databáze videí

S databází AZ-DIALOG ušetříte hromadu času, odpadají desítky minut strávené cestou na školení, hledáním parkovacího místa nebo řešením co dnes na sebe. S databází AZ-DIALOG stačí pár kliků a váš seminář začíná.

Sledujte aktuální informace, získejte jistotu a bezprostřední přístup k profesionálům v oboru. Databáze obsahuje více než 40 aktualizovaných video seminářů na všechna důležitá témata, která pro svou práci potřebujete.

Nemusíte nikam chodit, informace získáte v pohodlí Vaší kanceláře nebo domova. Databáze seminářů AZ-DIALOG vám přivede až do domu ty nejlepší lektory, desítky lekcí, nejnovější účetní informace a především skvělý pocit z vlastní práce.

Co říkají klienti

Online seminář byl pro mne přínosný, s paní lektorkou jsem absolvovala už několik seminářů a můžu říct, že je opravdu profesionál. Velmi mi také vyhovuje délka trvání online semináře 2 hodiny, během kterých paní lektorka sdělila vše podstatné. Technická stránka online semináře byla velmi kvalitní, vše mělo hladký průběh, pěkně zpracovaná grafika. Online seminář můžu jen doporučit.
Dana Říhováúčetní
Děkuji za skvělý online seminář a zprostředkování odpovědi na dotaz. Jsem moc ráda, že jsem se účastnila a vyřiďte, prosím, paní lektorce mé velké poděkování. Vysvětlovala vše naprosto dokonale, zejména ty příklady jsou k nezaplacení.
Petra Hofmanováúčetní
Jsem ráda, že jsem se zúčastnila online semináře. Doposud jsem využívala klasické semináře, forma online seminářů se mi jeví jako efektivní náhrada. Kvalita informací je na velmi vysoké úrovni.
Jana Řehovámzdová účetní
V naší firmě využíváme předplatné. Díky tomu se zúčastňujeme seminářů online a máme přístup k záznamu ve formě video semináře. Je to pro nás výborný zdroj informací, který můžeme jen doporučit.
Monika Petrželováúčetní
Paní Květoslavu Novotnou znám i z klasických školení. Její jméno je pro mě zárukou odbornosti a kvality informací. Forma video kurzu byla pro mě novinkou, ale musím konstatovat, že je to plnohodnotná náhrada klasického školení. Jsem ráda, že jsme tuto formu objevila.
Marcela Kopčováúčetní

Naši lektoři

Květoslava Novotná

lektorka, daňový poradce
Lektorské činnosti se věnuje od roku 1993 na téma účetnictví, od roku 1996 školí témata účetnictví a daní. Dvanáct let vyučovala účetnictví na vyšší odborné škole daňového poradenství.

Kateřina Porubanová

lektorka, odborný poradce pro mzdy a daně
Účetnictví se věnuje od roku 1999. Lektorské činnosti pak od roku 2010. Při svém školení propojuje teoretický výklad s příklady ze své rozsáhlé odborné praxe.

Mgr. Lenka Piknová

lektorka, advokátka
Od roku 2005 se věnuje advokátní praxi se zaměřením na komplexní právní pomoc malým a středním podnikatelům. Vede online semináře s pracovně právním zaměřením a se zaměřením na reklamační řízení.

Získejte okamžitý přístup k databázi video seminářů pro účetní a mzdové účetní

Aktualizované video materiály od profesionálů v oboru za 26.580 Kč zdarma na 14 dní. Následně s možností ponechat si přístup pouze za 790 Kč/měsíčně.

Přístup k databázi video seminářů získalo již 200+ účetních a mzdových účetních