Zákon o DPH – Místo plnění při dodání a při pořízení zboží

| článek vznikl na základě video semináře: DPH – Místo plnění při dodání a při pořízení zboží, Lektorka: Ing. Jana Ledvinková | celý video seminář zde | celý text ve formě videa...

Jak správně vypočítat nárok na dovolenou zaměstnanců

| článek vznikl na základě video semináře: Dovolená v praktických příkladech, Lektorka: Kateřina Porubanová | celý video seminář zde | na konci článku ukázka video semináře | Dovolená je důležitou součástí pracovního života...

Výpočet daně v poměrné výši – § 75 Zákon o DPH: Uplatnění a význam pro plátce DPH

Pokud se pohybujete ve světě DPH, pravděpodobně jste narazili na termín "výpočet daně v poměrné výši" podle § 75 - Zákon o DPH (ZDPH).

Rozvaha – pasiva, vazba na výkaz zisků a ztrát

Ukázka video semináře na téma ROZVAHA. Video seminář je součástí osmidílného kurzu pro středně pokročilé účetní s praxí. Lektorka: Květoslava Novotná.

Prodej nemovitosti – Rozhodnutí o zdanění nebo osvobození od daně podle zákona o DPH

Položme si otázku, v jaké situaci se prodávající plátce bude rozhodovat, zda dodání nemovité věci zdaní nebo využije osvobození od daně. Tato otázka je zásadní pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH), kteří se zabývají prodejem nemovitostí. Rozhodnutí o zdanění nebo osvobození od daně může mít významné daňové a finanční dopady.