Realizujeme pro vás vzdělávání bezpečnou formou

online a video seminářů

S online a video semináři máme mnohaleté zkušenosti. Přesvědčte se.

Aktuální témata a termíny online seminářů

Zdravotní a důchodové pojištění v roce 2022

14.12. 2021 09:00 - 14.12. 2021online

Účetnictví SVJ

12.1. 2022 09:00 - 12.1. 2022online

Daň z příjmů FYZICKÝCH OSOB 2021

18.2. 2022 09:00 - 18.2. 2022online

Důchodové pojištění a ELDP

23.2. 2022 09:00 - 23.2. 2022online

Dokladová inventarizace majetku a závazků

25.3. 2022 09:00 - 25.3. 2022online

Home office

30.3. 2022 09:00 - 30.3. 2022online

Naše kompletní služby

Online semináře a video semináře

Online seminář je online varianta klasického školení. Nemusíte nikam cestovat, připojíte se na internet a naši lektoři vám odborné a praktické informace odprezentují přímo u vás. Online semináře realizujeme z oblastí daně a účetnictví, personalistika a mzdy, obchod a management, osobní rozvoj, pracovně právní vztahy. 

Školení a tréninky

Tréninky připravíme na základě vašich požadavků, potřeb účastníků a specifik vašeho oboru. Cílem je okamžitá využitelnost nových poznatků v praxi. Realizujeme školení a tréninky manažerských, obchodních a komunikačních dovedností.

Podpora Prozákaznického Přístupu

Ucelený projekt, který je zaměřen na systematické a měřitelné zvyšování výkonu prodejců, prodavaček a obchodníků. Projekt naši klienti využívají pro prodejní sítě, obchodní týmy a call centra.

Mystery shoppingy

Zjistíme jak vaši prodejci, prodavačky a obchodníci umí ovlivnit zákazníka a jeho rozhodnutí. Najdeme rezervy a navrhneme zlepšení. Tím se zvýší zákazníkova spokojenost a navýší prodeje. Specializujeme se na emoční mystery shopping, mystery calling a mystery job interview.

Měření spokojenosti zaměstnanců

Výkonnost zaměstnanců úzce souvisí s jejich celkovou spokojeností. Zaměstnance, kteří jsou v práci z různých důvodů nespokojeni, lze totiž jen velmi obtížně motivovat k vyššímu výkonu. Touto analýzou se vám otevře mnoho možností, jak s pomocí jednoduchých změn dosáhnout vyšší efektivity.

Komunikační a týmový fun outdoor

Fungující firma potřebuje komunikující a spolupracující zaměstnance. Každý člověk se denně dostává do situací, které musí řešit. V rámci fun outdooru přesně pozná své reakce a reakce ostatních, kteří se na řešení podílejí. Dojde ke zlepší komunikace a týmové spolupráce.

Reference

Na spolupráci se společností AZ-DIALOG si ceníme praktickou použitelnost informací a díky způsobu vedení tréninkových seminářů i jejich okamžitou použitelnost.
Antonín Wiererretail & marketing director, Blažek Praha
Spolupráce s firmou AZ-DIALOG přináší své výsledky nejen v oblasti vzdělávání, ale sekundárně se odráží i na zvýšení obratu naší společnosti.
Petr Hrubýgenerální ředitel, Broker Consulting, a.s.
Spolupráce se společností AZ-DIALOG je kvalitním řešením pro zlepšení komunikačních a manažerských dovedností.
Ing. Vojtěch SvobodaHR specialista
Výsledky mystery shoppingů nám pomáhají odhalit případné nedostatky a máme také možnost kontrolovat výkonostní rozdíly našich zaměstnanců nebo také zapracování nováčků.
Lenka Dvořákovácluster leader, MISTER MINIT
Společnost AZ-DIALOG je pro nás značkou profesionality a individuálního přístupu k řešení našich požadavků. Velkým přínosem pro nás je to, že výstupy z projektů a návrhy dalšího postupu jsou přesně cíleny prakticky, jsou přínosem nejen pro růst firmy po ekonomické stránce, ale jsou vnímány pozitivně také účastníky projektu, v tomto případě obchodními asistentkami.
Kateřina Špidlovájednatelka, Anglo česká s.r.o.
V rámci výběrového řízení s cílem realizace plánovaného průzkumu spokojenosti zaměstnanců jsme oslovili několik společností. Po vyhodnocení jednotlivých nabídek jsme se rozhodli pro realizaci průzkumu se společností AZ-DIALOG s.r.o.. Rádi sdělujeme, že naše rozhodnutí hodnotíme jako velmi správné. Velmi oceňujeme profesionální přístup při přípravě a realizaci průzkumu, dodání závěrečné zprávy a dodržení dohodnutých termínů.
Anna BimkováHR Manager