Zvyšujeme výkon a efektivitu

firem, týmů i jednotlivců.

Získáte informace, které ihned použijete v praxi.

Školení a tréninky

Tréninky připravíme na základě vašich požadavků, potřeb účastníků a specifik vašeho oboru. Cílem je okamžitá využitelnost nových poznatků v praxi. Realizujeme školení a tréninky manažerských, obchodních a komunikačních dovedností.

Podpora Prozákaznického Přístupu

Ucelený projekt, který je zaměřen na systematické a měřitelné zvyšování výkonu prodejců, prodavaček a obchodníků. Projekt naši klienti využívají pro prodejní sítě, obchodní týmy a call centra.

Mystery shoppingy

Zjistíme jak vaši prodejci, prodavačky a obchodníci umí ovlivnit zákazníka a jeho rozhodnutí. Najdeme rezervy a navrhneme zlepšení. Tím se zvýší zákazníkova spokojenost a navýší prodeje. Specializujeme se na emoční mystery shopping, mystery calling a mystery job interview.

Webináře

Webinář je online varianta klasického školení. Nemusíte nikam cestovat, připojíte se na internet a naši lektoři vám odborné a praktické informace odprezentují přímo u vás. Webináře realizujeme z oblastí daně a účetnictví, obchod a management, osobní rozvoj, pracovně právní vztahy. 

Měření spokojenosti zaměstnanců

Výkonnost zaměstnanců úzce souvisí s jejich celkovou spokojeností. Zaměstnance, kteří jsou v práci z různých důvodů nespokojeni, lze totiž jen velmi obtížně motivovat k vyššímu výkonu. Touto analýzou se vám otevře mnoho možností, jak s pomocí jednoduchých změn dosáhnout vyšší efektivity.

Komunikační a týmový fun outdoor

Fungující firma potřebuje komunikující a spolupracující zaměstnance. Každý člověk se denně dostává do situací, které musí řešit. V rámci fun outdooru přesně pozná své reakce a reakce ostatních, kteří se na řešení podílejí. Dojde ke zlepší komunikace a týmové spolupráce.

Aktuální témata a termíny webinářů

Pravidelné páteční sezení s daňovou poradkyní
Pravidelné konzultace s daňovou poradkyní.
Fakturace od A do Z
Získáte přehled o povinnostech a právech v oblasti fakturace.
E-shopy právní rámec
Ujasníte si, jak je konkrétně provoz vašeho e-shopu provázán s…
Vedení pokladny
Směrnice pro činnost pokladny, způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné…
Zvládání námitek a manipulací v obchodním jedání
Chcete umět s přehledem zvládat námitky a ubránit se manipulacím?
Náklady v roce 2019

Daňové náklady

22.11. 2019 09:00online
Dlouhodobý majetek, zaměstnanecké benefity, opravné položky k pohledávkám a odpis…
E-shopy obchodní podmínky
Získáte jistotu, že vaše obchodní podmínky jsou v pořádku nebo…
Zákon o obchodních korporacích
Získáte aktuální informace po novelizaci 2019 ve vztahu k daňové…
Účetní závěrka
Na konkrétních příkladech získáte kompletní návod pro vytvoření účetní závěrky.
Páteční sezení s daňovou poradkyní jaro 2020
Pravidelné konzultace s daňovou poradkyní.
Cestovní náhrady

Cestovní náhrady 2020

24.1. 2020 09:00online
Cestuje téměř každý. Ne každý, ale zná svoje práva a…
E-shopy, reklamace
Chcete se vyvarovat nejčastějších chyb při sestavování reklamačního řádu?
Daň z příjmů fyzických osob
Praktická práce s formulářem. Novinky pro rok 2020.
Efektivní styly řízení a vedení pracovníků
Vedení a řízení spolupracovníků má jasná pravidla.
Daň z příjmu právnických osob webinář
Praktická práce s formulářem. Novinky pro rok 2020.
Účetní výkazy
Vybrané okruhy postupů účtování dle aktuální legislativy.
Komunikace při reklamacích
Někdy se zdá, že zákazníci zkoušejí co druhá strana vydrží.
Účetní a daňové změny
Získáte dokonalý přehled o aktuálních změnách v daných oblastech.

Reference

Na spolupráci se společností AZ-DIALOG si ceníme praktickou použitelnost informací a díky způsobu vedení tréninkových seminářů i jejich okamžitou použitelnost.

Antonín Wiererretail & marketing director, Blažek Praha

Spolupráce s firmou AZ-DIALOG přináší své výsledky nejen v oblasti vzdělávání, ale sekundárně se odráží i na zvýšení obratu naší společnosti.

Petr Hrubýgenerální ředitel, Broker Consulting, a.s.

Spolupráce se společností AZ-DIALOG je kvalitním řešením pro zlepšení komunikačních a manažerských dovedností.

Ing. Vojtěch SvobodaHR specialista

Výsledky mystery shoppingů nám pomáhají odhalit případné nedostatky a máme také možnost kontrolovat výkonostní rozdíly našich zaměstnanců nebo také zapracování nováčků.

Lenka Dvořákovácluster leader, MISTER MINIT

Společnost AZ-DIALOG je pro nás značkou profesionality a individuálního přístupu k řešení našich požadavků. Velkým přínosem pro nás je to, že výstupy z projektů a návrhy dalšího postupu jsou přesně cíleny prakticky, jsou přínosem nejen pro růst firmy po ekonomické stránce, ale jsou vnímány pozitivně také účastníky projektu, v tomto případě obchodními asistentkami.

Kateřina Špidlovájednatelka, Anglo česká s.r.o.

V rámci výběrového řízení s cílem realizace plánovaného průzkumu spokojenosti zaměstnanců jsme oslovili několik společností. Po vyhodnocení jednotlivých nabídek jsme se rozhodli pro realizaci průzkumu se společností AZ-DIALOG s.r.o.. Rádi sdělujeme, že naše rozhodnutí hodnotíme jako velmi správné. Velmi oceňujeme profesionální přístup při přípravě a realizaci průzkumu, dodání závěrečné zprávy a dodržení dohodnutých termínů.

Anna BimkováHR Manager