Naše služby

Okamžitá využitelnost informací je pro nás prioritou.

Školení a tréninky

Tréninky připravíme na základě vašich požadavků, potřeb účastníků a specifik vašeho oboru. Cílem je okamžitá využitelnost nových poznatků v praxi.

Realizujeme školení a tréninky manažerských, obchodních a komunikačních dovedností.

Mystery shoppingy

Zjistíme jak vaši prodejci, prodavačky a obchodníci umí ovlivnit zákazníka a jeho rozhodnutí. Najdeme rezervy a navrhneme zlepšení. Tím se zvýší zákazníkova spokojenost a navýší prodeje.

Specializujeme se na emoční mystery shopping, mystery calling a mystery job interview.

E-shopy obchodní podmínky

Online semináře a záznamy

Online seminář je online varianta klasického školení. Nemusíte nikam cestovat, připojíte se na internet a naši lektoři vám odborné a praktické informace odprezentují přímo u vás. Navíc získáte záznam celého kurzu. Online semináře realizujeme z oblastí daně a účetnictví, personalistika a mzdy, obchodní právo, obchod a management, osobní rozvoj, pracovně právní vztahy. 

Podpora Prozákaznického Přístupu

Ucelený projekt, který je zaměřen na systematické a měřitelné zvyšování výkonu prodejců, prodavaček a obchodníků. Efektivní a rychlé zapracování nováčků.

Projekt naši klienti využívají pro prodejní sítě, obchodní týmy a call centra.

Měření spokojenosti zaměstnanců

Výkonnost zaměstnanců úzce souvisí s jejich celkovou spokojeností. Zaměstnance, kteří jsou v práci z různých důvodů nespokojeni, lze totiž jen velmi obtížně motivovat k vyššímu výkonu. Touto analýzou se vám otevře mnoho možností, jak s pomocí jednoduchých změn dosáhnout vyšší efektivity.

Komunikační a týmový fun outdoor

Fungující firma potřebuje komunikující a spolupracující zaměstnance. Každý člověk se denně dostává do situací, které musí řešit. V rámci fun outdooru přesně pozná své reakce a reakce ostatních, kteří se na řešení podílejí. Dojde ke zlepší komunikace a týmové spolupráce.