Dlouhodobý majetek a zásoby v účetnictví, Finanční účty, pohledávky – IHNED K DISPOZICI

3. díl osmidílného cyklu - ÚČETNICTVÍ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ÚČETNÍ s praxí - RYZE PRAKTICKÝ SEMINÁŘ, KTERÝ BUDE PROBÍHAT TAK, ŽE SPOLEČNĚ S PANÍ LEKTORKOU PROJDETE OTÁZKY A SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA TESTOVÉ OTÁZKY K PŘEDCHÁZEJÍCÍM TÉMATŮM

890 Kč735,54 Kč bez DPH
Dostupné
 • Proč si pořídit video seminář? 

  Vyhodnocení kontrolních otázek s komentářem - VYSVĚTLENÍ SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ.

  Odpovědi z praxe na otázky účastníků k tématům.

  První ukázka video semináře 

  Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

  Zjistit vícePovolit video

  Druhá ukázka video semináře 

  Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

  Zjistit vícePovolit video

  Pro koho je video seminář určený? 

  • středně pokročilé účetní
  • účetní s praxí
  • majitele firem
  • manažery s praxí

  Minutáž video semináře

  • 00:00:00 Testové otázky, komentáře
  • 00:00:15 Obsah
  • 00:01:54 VÝSLEDKY A KOMENTÁŘE - TEST 1
   00:03:19 otázka č. 1 - V účetnictví se za dlouhodobý majetek považují >> 00:08:43 otázka č. 2 - O dotaci na pořízení DM se účtuje >> 00:16:11 otázka č. 3 - Cena stromů a keřů, které vysadíme na pozemek a které nejsou pěstitelskými celky trvalých porostů >> 00:17:48 otázka č. 4 - Dlouhodobý nehmotný majetek >> 00:19:30 otázka č. 5 - Zásoby >> 00:22:53 otázka č. 6 - Přírůstky a úbytky zásob se evidují >> 00:26:26 otázka č. 7 - Poskytnuté zálohy na nákup zásob se účtují >> 00:28:30 otázka č. 8 - Opravná položka >> 00:33:56 otázka č. 9 - Oprávky k zásobám vyjadřují >> 00:35:45 otázka č. 10 - Faktura za zprostředkování koupě DHM se účtuje >> 00:37:34 otázka č. 11 - Okamžik uvedení majetku do užívání >> 00:41:15 otázka č. 12 - Inventarizaci zásob účetní jednotka provede >> 00:43:06 otázka č. 13 - Výměna pneumatik u motorového vozidla >> 00:48:18 otázka č. 14 -Dodatečné oplocení pozemku >> 00:48:43 otázka č. 15 - Vyřazení DHM s nulovou ZC se účtuje >> 00:53:40 otázka č. 16 - Na podrozvahových účtech se účtuje >> 00:56:03 otázka č. 17 - Na podrozvahových účtech se účtuje >> 00:57:36 otázka č. 18 - V položkách rozvahy předkládané účetní jednotkou ve sbírce listin lze zjistit
  • 00:59:47 VÝSLEDKY TESTU A KOMENTÁŘE - TEST 2
   01:00:41- otázka č. 1 - Zůstatek peněžních prostředků v pokladně >> 01:02:50 otázka č. 2 - Běžný bankovní účet se záporným zůstatkem (kontokorent) se v rozvaze vykazuje >> 01:04:43 otázka č. 3 - Ceniny jsou také >> 01:60:02 otázka č. 4 - Na účet peníze na cestě >> 01:08:25 otázka č. 5 - Zálohová faktura vystavená odběrateli se u dodavatele… >> 01:11:04 otázka č. 6 - Byla vytvořena zákonná opravná položka k pohledávce. Její vymáhání není efektivní. Účetní jednotka rozhodla o odpisu pohledávky. Zaúčtuje se… >> 01:12:21 Dotaz - Musí se vždy vytvořit opravná položka? >> 01:18:12 otázka č. 7 - K rozvahovému dni dodavatel nevystavil fakturu na práce, které byly předány. Účetní jednotka zná účel, částku a období, kterého se týká,… >> 01:21:12 otázka č. 8 - K rozvahovému dni dodavatel nevystavil fakturu na práce, které byly předány. Účetní jednotka nezná účel a částku… >> 01:24:08 otázka č. 9 - Společník půjčí společnosti do pokladny peněžní prostředky. Příjmový pokladní doklad se zaúčtuje na… >> 01:27:59 otázka č. 10 - Zaplacená záloha na daň z příjmů právnických osob se zaúčtuje >> 01:28:16 otázka č. 11 - Předpis daně z příjmů právnických osob na základě daňového přiznání se zaúčtuje… >> 01:31:12 otázka č. 12 - Zápočet pohledávky (311) a závazku (321) >> 01:33:14 otázka č. 13 - Účet daně z přidané hodnoty >> 01:35:20 otázka č. 14 - Faktura přijatá za opravu střechy budovy se zaúčtuje >> 01:37:30 otázka č. 15 - Pokuta za pozdní podání přiznání k DPH se zaúčtuje >> 01:39:04 otázka č. 16 - Záloha poskytnutá zaměstnanci v hotovosti na pracovní cestu >> 01:40:52 otázka č. 17 - Rozhodnutí o rozdělení zisku s výplatou společníkovi je >> 01:42:24 otázka č. 18 - Úhrada pohledávky za upsaný základní kapitál do pokladny se zaúčtuje >> 01:46:07 otázka č. 19 - Vlastní daňová povinnost DPH vzniká
  • 01:50:10 Závěr

Podobné zboží

Exekuce v praxi pro mzdové účtárny
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Problémový zaměstnanec
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
DPPO školení pro účetní
7. díl osmidílného cyklu - ÚČETNICTVÍ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ÚČETNÍ…
rozvaha, náklady a výnosy
6. díl osmidílného cyklu - ÚČETNICTVÍ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ÚČETNÍ…
Náklady a výnosy
5. díl osmidílného cyklu - ÚČETNICTVÍ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ÚČETNÍ…
Daně z příjmů – Pokyn D-59
TERMÍN: 18.8.2023, 9:00 - 11:00 hodin. Všechny informace na jednom…
DPH - místo plnění při dodání zboží a při pořízení zboží
TERMÍN: 8.9.2023, 9:00 - 11:00 hodin. Všechny informace na jednom…
DPH - místo plnění u služeb
TERMÍN: 25.8.2023, 9:00 - 11:00 hodin. Všechny informace na jednom…
DPH - nárok na odpočet
TERMÍN: 4.8.2023, 9:00 - 11:00 hodin. Všechny informace na jednom…
Pohledávky, opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávky
TERMÍN: 28.7.2023, 9:00 - 11:00 hodin. Všechny informace na jednom…
DPH - Základ daně, sazby daně, daňové doklady
TERMÍN: 21.7.2023, 9:00 - 11:00 hodin. Všechny informace na jednom…
DPH - osvobozená plnění v tuzemsku s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet
DPH - plnění, která jsou předmětem daně
TERMÍN: 30.6.2023, 9:00 - 11:00 hodin. Všechny informace na jednom…
Rozvaha
4. díl osmidílného cyklu - ÚČETNICTVÍ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ÚČETNÍ…
Finanční účty, pohledávky a závazky
2. díl osmidílného cyklu - ÚČETNICTVÍ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ÚČETNÍ…
Zdanění mezd v příkladech
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Dlouhodobý majetek
1. díl osmidílného cyklu - ÚČETNICTVÍ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ÚČETNÍ…
Daňové zvýhodnění na dítě v praxi
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Konsolidovaná účetní závěrka
5. díl pětidílného cyklu ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - Video seminář získáte…
Náklady, Zdanění
5.část 5dílného cyklu - Daňové a účetní minimum pro neúčetní…
Daňová optimalizace 2023
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
4.část 5dílného cyklu - Daňové a účetní minimum pro neúčetní…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Daň z příjmu, silniční daň a daň z nemovitostí
3.část 5dílného cyklu - Daňové a účetní minimum pro neúčetní…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Daňová evidence pro OSVČ
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Dlouhodobý majetek
2.část 5dílného cyklu - Daňové a účetní minimum pro neúčetní…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
1.část 5dílného cyklu - Daňové a účetní minimum pro neúčetní…
Cestovní náhrady v roce 2023
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Změny ve mzdové a personální  problematice  od roku 2023
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Změny v oblasti exekučních srážek od roku 2023
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Výkaz o peněžním toku, přehled o změnách vlastního kapitálu
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
3. díl pětidílného cyklu ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - Video seminář získáte…
2. díl pětidílného cyklu ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - Video seminář získáte…
1. díl pětidílného cyklu ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - Video seminář získáte…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
7. díl sedmidílného cyklu EKONOMICKÉ MINIMUM PRO NEOKONOMY. Video seminář…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
6. díl sedmidílného cyklu EKONOMICKÉ MINIMUM PRO NEOKONOMY. Video seminář…
5. díl sedmidílného cyklu EKONOMICKÉ MINIMUM PRO NEOKONOMY. Video seminář…
4. díl sedmidílného cyklu EKONOMICKÉ MINIMUM PRO NEOKONOMY. Video seminář…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
3. díl sedmidílného cyklu EKONOMICKÉ MINIMUM PRO NEOKONOMY. Video seminář…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Audit
2. díl sedmidílného cyklu EKONOMICKÉ MINIMUM PRO NEOKONOMY. Video seminář…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Účetní závěrka video seminář
1. díl sedmidílného cyklu EKONOMICKÉ MINIMUM PRO NEOKONOMY. Video seminář…
FKSP a sociální fondy
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
DPH pro začátečníky 2022
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Pohledávky z účetního a daňového pohledu
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Dokladová inventarizace
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Cizí měna a kurzové rozdíly
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Video seminář získáte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu včetně…
Získáte trvalý přístup k video semináři včetně materiálů ve formátu…
Získáte trvalý přístup k video semináři včetně materiálů ve formátu…
Získáte přístup ke kompletní databázi video seminářů na 6 měsíců…
Předplatné zahrnuje přístup k databázi video seminářů a přístup ke…
Získáte kompletní informace k danému tématu, včetně materiálů.
5. díl z pětidílného cyklu - KURZ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ
4. díl z pětidílného cyklu - KURZ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ
Máte obavy z kontroly inspektorátu práce? Dozvíte se jak se…
Vše o náhradách a příplatcích zaměstnanců z pohledu mzdové účetní…
2. díl z pětidílného cyklu - KURZ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ
Máte ve vaší firmě problémové zaměstnance? Dozvíte se jak na…
1. díl z pětidílného cyklu - KURZ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ
Všechny aktuální informace k problematice zkrácených úvazků.
Všechny informace získáte na jednom místě. Nemusíte chodit k právníkovi.
Získáte konkrétní informace k řešení pracovních úrazů a nemocí z…
Zjistíte jaké se dělají nejčastější chyby ve mzdové problematice a zároveň…
Nemusíte chodit k právníkovi, vše se dozvíte na video semináři.…
Získáte aktuální a kompletní přehled o změnách v nemocenském pojištění…
Vybrané okruhy postupů účtování dle aktuální legislativy. Nemusíte nikam chodit,…
Získáte jistotu při ukončování pracovního poměru, vše vždy proběhne v…
Máte jistotu v tom, že správně nakládáte s osobními údaji kandidátů? Znáte…
Chcete mít jistotu v tom, jak sepsat platnou pracovní smlouvu? Víte…
Pochopíte vazby mezi jednotlivými povinnostmi plátců jako je podávání přiznání…
V průběhu video semináře se dozvíte například kdo a kdy…
V průběhu video semináře se dozvíte, jak a kdy v…
V průběhu video semináře se dozvíte, jak vyplnit daňové přiznání.…
V průběhu video semináře se dozvíte, jak s přehledem zvládnout…
Budete umět efektivně vést, řídit a motivovat svoje podřízené nebo…
V průběhu video semináře se dozvíte, jak tento zákon navazuje…
V průběhu video semináře se dozvíte, jaké jsou druhy daňových…
V průběhu video semináře se dozvíte, jaké jsou druhy daní…