Reference od našich klientů

Co o naší spolupráci říkají naši klienti? 

Na spolupráci se společností AZ-DIALOG si ceníme praktickou použitelnost informací a díky způsobu vedení tréninkových seminářů i jejich okamžitou použitelnost.

Antonín Wiererretail & marketing director, Blažek Praha

Spolupráce s firmou AZ-DIALOG přináší své výsledky nejen v oblasti vzdělávání, ale sekundárně se odráží i na zvýšení obratu naší společnosti.

Petr Hrubýgenerální ředitel, Broker Consulting, a.s.

Spolupráce se společností AZ-DIALOG je kvalitním řešením pro zlepšení komunikačních a manažerských dovedností.

Ing. Vojtěch SvobodaHR specialista

Výsledky mystery shoppingů nám pomáhají odhalit případné nedostatky a máme také možnost kontrolovat výkonostní rozdíly našich zaměstnanců nebo také zapracování nováčků.

Lenka Dvořákovácluster leader, MISTER MINIT

Společnost AZ-DIALOG je pro nás značkou profesionality a individuálního přístupu k řešení našich požadavků. Velkým přínosem pro nás je to, že výstupy z projektů a návrhy dalšího postupu jsou přesně cíleny prakticky, jsou přínosem nejen pro růst firmy po ekonomické stránce, ale jsou vnímány pozitivně také účastníky projektu, v tomto případě obchodními asistentkami.

Kateřina Špidlovájednatelka, Anglo česká s.r.o.

Dlouhodobě se společností AZ-DIALOG realizujeme vzdělávací projekt 3P – Podpora Prozákaznického Přístupu, kdy tento projekt, díky rozvoji prodejních a komunikačních dovedností, pomáhá našim zaměstnancům v každodenní prodejní komunikaci se zákazníkem. Na tomto projektu nás zaujala právě komplexnost celého firemního vzdělávání. Na výstupech máme možnost sledovat vývoj prodejních dovedností a komunikace se zákazníkem při prodeji.

Ing. Kateřina Svobodovávýkonný manager, VOLANSKY FASHION

Pro realizaci programu externí firmou jsme se rozhodli na základě prokazatelných zkušeností firma AZ-DIALOG v obchodování. Zaujalo nás propojení zadání s praktickým využitím výstupu. AZ-DIALOG je synonymem funkčního propojení poradenství a reálného obchodu.

Juraj Ebringerčlen představenstva

Kurzy jsou vyvážené z hlediska teorie i praxe, nejsou monologem lektora, naopak jsou vedeny velice záživnou a poutavou formou dialogu s účastníky a všechny dovednosti a znalosti se procvičují na praktických příkladech.

Mgr. Viera UrikováPersonální oddělení - Rozvoj zaměstnanců a trénink

Firma UNIMARCO a.s. spolupracuje se společností AZ-DIALOG s.r.o. především v oblasti zdokonalování obchodních dovedností zaměstnanců - obchodníků.

Robert MladenovPředseda představenstva

Společností nám byli nabídnuti kvalitní lektoři, kteří s námi upravili kurzy dle našich firemních vzdělávacích potřeb. Také administrativní zajištění zakázky je výborné. Manažerka projektu pravidelně komunikuje a neočekávané situace velmi rychle řeší. S realizací zakázky firmou AZ-DIALOG jsme spokojeni.

Šárka Samoëlovámanažerka

Na službách AZ-DIALOG oceňujeme především individuální a vstřícný přístup, úpravy osnov jednotlivých kurzů dle potřeb naší společnosti. Po každém školení vyplňují naši zaměstnanci dotazník spokojenosti. Výsledky z dotazníků máme ihned k dispozici a můžeme je srovnávat se slovním hodnocením zaměstnanců po návratu na pracoviště.

Mgr. Alena JankotováManažer vzdělávání

Spolupráci se společností AZ-DIALOG hodnotíme pozitivně nejen z hlediska dodávaných vzdělávacích služeb, ale také z hlediska profesionálního a vstřícného přístupu jednatele společnosti a projektové manažerky při projednávání termínů a obsahů jednotlivých kurzů a dalších organizačních záležitostí.

Mgr. Marcela Staníkováprojektová manažerka

V rámci výběrového řízení s cílem realizace plánovaného průzkumu spokojenosti zaměstnanců jsme oslovili několik společností. Po vyhodnocení jednotlivých nabídek jsme se rozhodli pro realizaci průzkumu se společností AZ-DIALOG s.r.o.. Rádi sdělujeme, že naše rozhodnutí hodnotíme jako velmi správné. Velmi oceňujeme profesionální přístup při přípravě a realizaci průzkumu, dodání závěrečné zprávy a dodržení dohodnutých termínů.

Anna BimkováHR Manager