Time management

Umět využít naplno.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Jak pracovat s časem, který máme k dispozici? Jak je možné najít v práci časové rezervy? Má práce s časem vliv na výkon? Jak se stát pány svého času?

Co říkají obchodníci po semináři

„Znovu jsem si uvědomil, kde jsou moje priority.“ „Nebudu se zabývat nedůležitými činnostní.“ „Skvělý je nápad udělat si průřez pracovním dnem. Díky.“ „Jediná cesta je začít používat zásady plánování času v praxi.“

Jak seminář probíhá

Interaktivní výklad lektora. Práce ve skupině. Modelové situace a řešení případových studií. Sestavení priorit pracovního dne, týdne, měsíce a roku.

Pro našeho klienta jsme řešili

Aby zaměstnanci malé firmy dobře a včas zvládali svoje úkoly, museli v práci trávit spoustu hodin přes čas. Operativa, která se na ně valila ze všech stran, je trvale držela pod stresem a vyčerpávala. Napětí se začalo negativně projevovat v mezilidských vztazích. Cílem semináře bylo naučit pracovníky lépe pracovat s časem.

Chcete mít více nakupujících zákazníků? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.