Sestavení atraktivní nabídky a její prezentace zákazníkovi

Řekněte zákazníkovi to, co chce slyšet.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Proč technické a detailní údaje zákazníka nepřesvědčí? Jak zákazníkovi sdělit jasné výhody, které mu koupě přinese? Které užitky a výhody vybrat a jak je zákazníkovi zdůraznit? Jak zvýšit zákazníkovu naléhavost? Jak využít emocí při prodeji?

Co říkají obchodníci po semináři

„Umím lépe využít emoce v prodeji.“ „Vím jak zákazníka nadchnout pro výběr kvalitnějšího produktu.“ „Nemusím zákazníkovi nic nutit, stačí ho nadchnout.“ „Užitky a výhody, ne parametry!“

Jak seminář probíhá

Nácvik modelových situací a příkladů z praxe. Práce ve skupinách na sestavení stěžejních užitků výrobků a služeb. Videotrénink s rozborem. Diskuse, zpětná vazba účastníkům.

Pro našeho klienta jsme řešili

Obchodníci ve výrobní firmě jsou velice zdatní odborníci. Při obchodním jednání se snažili zákazníka do detailu seznámit se všemi parametry výrobků tak, aby mohl sám zvážit výhodnost jejich nabídky. Bohužel se čím dál více setkávali se situací, kdy si nadějný zákazník pořídil výrobek konkurenční firmy a to za vyšší cenu. Cílem tréninku bylo naučit obchodníky převést odbornost na konkrétní užitky a ty pak umět zákazníkovi vysvětlit.

Chcete, aby vaši obchodníci uměli zákazníka nadchnout? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.