Efektivní využívání telefonu v prodeji

Telefon jako obchodní nástroj.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Jak co nejlépe eliminovat nevýhody kontaktu po telefonu? V čem jsou výhody efektivního používání telefonu? Jak domlouvat schůzky po telefonu? Co může zákazníka odradit při telefonování? Čím lze zákazníka zaujmout?

Co říkají obchodníci po semináři

„Telefonování se už nebudu bát.“ „Vím, jaká záminka na jaký typ zákazníka platí.“ „Domluvení schůzky bude od teď jednodušší.“ „Uvítal jsem konkrétní návody.“ „Po telefonu budu umět sjednat obchod. Díky moc.“

Jak seminář probíhá

Řešení modelových situací předchází přípravě efektivních telefonátů. Následuje nácvik příchozích a odchozích telefonátů, včetně audiotréninku s rozborem a zpětnou vazbou.

Pro našeho klienta jsme řešili

Střední obchodní firma prostřednictvím telefonu získává nové zákazníky, komunikuje se zákazníky stávajícími, vyřizuje objednávky, řeší reklamace a poskytuje informace o svých výrobcích a službách. Přesto nebylo využívání telefonu efektivní. Trénink byl zaměřen na stanovení jasných postupů, které vedly k dosažení požadovaných cílů - zaujmout nové zákazníky a udržet si ty stávající.

Chcete mít obchodníky, kteří umí efektivně komunikovat po telefonu? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Stáhněte si zdarma  náš e-book:

Největší chyby v telefonních hovorech