Tvorba a vedení efektivního týmu

Nová energie pro zlepšení týmové práce.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Jak lze skloubit týmovost a touhu po individuálním prosazení? Jaká rizika přinášení jednotlivé fáze rozvoje týmu? Proč vznikají konflikty v týmech a jak jim předcházet? Jak využít týmové dynamiky?

Co říkají manažeři po semináři

„Budu umět propojit lidi na základě jejich osobnostních rysů.“ „Už vím, jak předcházet neustálým konfliktům v mém týmu.“ „Umím nasměrovat energii mého týmu pro vyšší výkon.“ „Konečně vím, jak mám využít silných stránek jednotlivců.“

Jak seminář probíhá

Manažeři pod vedením lektora pracují ve skupinách. Řešení konkrétních situací z praxe manažerů většinou probíhá formou videotréninku. Formou řízené diskuse probíhá hodnocení nahrávek z tréninku.

Pro našeho klienta jsme řešili

Obchodní firma začala mít potíže s odbytem svých produktů. Přišla o některé významné zákazníky. Při analýze jsme zjistili, že pracovníci firmy jsou na velmi vysoké odborné úrovni, což umocňuje jejich individualismus, který bohužel vede k povýšené komunikaci se zákazníky. Byla nutná pouze zásadní změna v přístupu. Šlo především o hledání nové strategie prodeje a optimalizaci organizace práce. To vše s minimálními finančními a časovými náklady. V rámci vzdělávacího programu se podařilo pracovníky firmy „donutit“ dát hlavy dohromady, překonat nadměrný individualismus, více si vzájemně důvěřovat a vycházet si vstříc – pracovat týmově.

Chcete, aby vaši manažeři získali novou energii pro zlepšení týmové práce? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.