Rozhodovací techniky

Umět se správně rozhodnout.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Na základě čeho se správně rozhodnout? Jak předcházet nejčastějším chybám při rozhodování? Co všechno rozhodování ovlivňuje? Jaké rozhodovací techniky je možno využít? Co obnáší skupinová rozhodnutí?

Co říkají manažeři po semináři

„Osvojil jsem si dovednosti efektivního rozhodování.“ „Umím se lépe a efektivně rozhodovat.“ „Pro své rozhodování jsem získala větší jistotu. Děkuji lektorce.“ „Získal jsem přehled o možnostech a rozmanitostech postupů rozhodování.“

Jak seminář probíhá

Řešení modelových situací s lektorem. Řešení konkrétních situací z praxe v týmech. Nácvik rozhodovacích technik. Řízená diskuse, zpětná vazba.

Pro našeho klienta jsme řešili

Ve firmě pracuje mnoho odborně zdatných pracovníků. Pokud dostanou jasné zadání, výsledek je vždy excelentní. Situace se vždy komplikuje, pokud je potřeba vybrat správné řešení. Rozhodování trvá dlouho a všichni jsou zabráni do „důkladné analýzy problému“. Na rozhodnutí potom zbývá velmi málo času a je stejně učiněno pod časovým tlakem. Poté se ukáže, že dlouhý čas a velká energie věnovaná analýze stejně nepřinesla to nejlepší řešení. Vedení firmy si začíná uvědomovat, že do kompetence pracovníků nepatří pouze odborné předpoklady, ale umění rychle se rozhodnout a svá rozhodnutí zdůvodnit. Jak je možné podpořit a natrénovat rozhodovací dovednosti?

Chcete, aby vaši manažeři uměli dělat rychlá a správná rozhodnutí? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.