Řízení změn

Připravený management na všech úrovních.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Znamená změna nutně něco negativního? Jakou strategii zvolit při realizaci změn? Jaké se obvykle používají strategické analýzy? Jak komunikovat firemní vizi poslání a cíle? Jak udělat rozbor rozhodovacího a řídícího procesu v případě nastavování změn ve firmě?

Co říkají manažeři po semináři

„Budu umět pracovat se změnou jako s nezbytnou součástí rozvoje naší firmy.“ „Cyklický vývoj firmy je normální.“ „Změny se dějí všude, nejenom v naší firmě.“ „Umím efektivně a cíleně plánovat a řídit zavádění změn.“ „Získal jsem systémovou představu o strategickém rozměru řízení firemních změn.“

Jak seminář probíhá

Interaktivní výklad lektora. Řešení modelových situací. Výklad a rozbor nastavení strategie řízení změn. Práce v týmu na sestavení plánu řízení změny. Individuální příprava konkrétního projektu řízení změny.

Pro našeho klienta jsme řešili

V obchodní firmě došlo v důsledku určitých změn zákaznických preferencí k dramatickému poklesu odbytu tradičních produktů. Na pokrytí ztrát se firma pod tlakem zaměřila na několik nových produktů dodávaných výhradně do velkoobchodní sítě. Bylo nutné zajistit zásadní změnu v podnikatelské orientaci a v přístupu celé firmy. Do efektivního prosazování nové strategie bylo potřeba zapojit management na všech úrovních řízení.

Čeká vás zavedení změn? Pokud chcete mít připravený management na všech úrovních, tak nás kontaktujte.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.