Pracovněprávní znalosti pro manažery

Přehled v pracovněprávní oblasti.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Jaké základní pojmy v pracovním právu musí manažer znát? Co obsahují pracovněprávní principy a zásady? Jaké existují druhy pracovněprávních vztahů v ČR a EU s vazbou na manažerskou praxi?

Co říkají manažeři po semináři

„Zorientoval jsem se v základních pracovněprávních pojmech a úkonech.“ „Získal jsem srozumitelný a ucelený přehled o pracovněprávní problematice.“ „Ztratil jsem ostych v pracovněprávních předpisech.“ „Jsem si jistější, díky znalosti pracovněprávních vztahů.“

Jak seminář probíhá

Interaktivní výklad lektora. Rozbor legislativy ČR a EU. Příklady z praxe. Řešení konkrétních situací z praxe účastníků.

Pro našeho klienta jsme řešili

V menší výrobní firmě se manažeři při řízení lidí opírají především o svoji odbornost. O své podřízené se zajímají především po stránce jejich profesního růstu a týmového začlenění. Nedostatky na poli smluvních vztahů s podřízenými a externími spolupracovníky často komplikují výkon celé firmy. Díky semináři si manažeři rozšířili obzor i v oblasti práva, které potřebují pro výkon své profese.

Chcete, aby vaši manažeři měli přehled i v oblasti pracovně právních vztahů? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.