Plánování a delegování

Lépe plánovat a delegovat úkoly.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Jak získat více času na efektivní práci? Jak lépe využít nástroje provozního plánování? Je možné předat část kompetencí a povinností na podřízené? Jaké jsou kontrolní mechanismy při delegování?

Co říkají manažeři po semináři

„Na semináři jsem zjistil, kde dělám největší chyby v plánování. Díky.“ „Jsem rád, že jsem si znovu připomenul zásady delegování.“ „Zavedením zásad delegování do praxe získám víc času na strategické úkoly.“ „Nikdy by mě nenapadlo, že delegování může být pro moje podřízené motivační.“ „Vypracuji si plán delegování dle názorného příkladu na semináři.“ „Chci dosáhnout své větší zastupitelnosti.“

Jak seminář probíhá

Na interaktivní výklad lektora navazuje řešení modelových situací. Řešení konkrétních situací z praxe. Každý manažer si sestaví konkrétní plán delegování.

Pro našeho klienta jsme řešili

Firma pracující v chemickém odvětví má na manažerských pozicích odborníky, kteří umí získat významné zákazníky a poskytnout jim patřičný servis. S rozvojem aktivit firmy bylo potřeby rozšiřovat počet techniků a obchodníků. Místo toho, aby manažerům práce ubylo, musí se starat i zákazníky nových kolegů. Manažeři chtějí být u všeho. Postupem času došlo k demotivaci nových pracovníků. Měli pocit, že jim nikdo nevěří a nemohou své schopnosti uplatnit naplno. Manažeři byli zavaleni operativou a nebyli schopni pracovat strategicky. Na semináři pochopili důležitost delegování a situace se výrazně zlepšila.

Chcete vaše manažery naučit lépe plánovat a delegovat úkoly? Kontaktujte nás. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.