Obchodní smlouvy

Pochopit právní souvislosti.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Jak se orientovat v jednotlivých typech obchodních smluv? Jaká jsou práva a povinnosti smluvních stran? Co to je smlouva o dílo, leasingová smlouva atd.? Kdy je možné od závazku odstoupit? Co obnáší porušení smluvních povinností?

Co říkají manažeři po semináři

„Na konkrétních příkladech z naší praxe jsem si prohloubil znalosti obchodního zákoníku.“ „Budu umět aplikovat obchodní závazkové vztahy do praxe.“ „Zase o něco víc rozumím našim obchodním smlouvám. Děkuji.“ „Budu sebevědomější při uplatňování práv a povinností vyplývajících ze smluv s našimi klienty.“

Jak seminář probíhá

Po důkladné přípravě před seminářem připraví lektor příklady z vaší praxe. Přes řešení modelových situací a diskusi se účastníci dostanou k řešení konkrétních smluv.

Pro našeho klienta jsme řešili

V obchodní firmě se čas od času stalo, že manažer na přání zákazníka zasáhl do předem připravené smlouvy. Plnění takových smluv bylo většinou problematické. Školením bylo třeba zajistiti to, aby manažeři uměli rozlišit, co je ve smlouvách zásadní a nelze měnit.

Chcete, aby vaši manažeři rozuměli právním souvislostem ve vašich obchodních smlouvách? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.