Motivační vedení pracovníků

Správně a efektivně motivovaní zaměstnanci a spolupracovníci.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Co je při motivaci zaměstnanců důležité? Jak zjistit, co lidi motivuje? Jaké jsou nejčastější manažerské chyby při motivaci? Jak zvýšit úroveň výkonu pracovníků? Co lze udělat pro udržení kvalitních pracovníků?

Co říkají manažeři po semináři

„Získal jsem schopnost rozpoznat hierarchii motivů našich zaměstnanců.“ „ Vím jak efektivně využít účinné motivační nástroje.“ „Uvědomil jsem si svoji důležitost při motivování zaměstnanců a svoji zodpovědnost za účinnou motivaci kolegů, které vedu.“ „ Už vím jak provázat výkon a odměňování.“ „Uvědomil jsem si, že motivaci lze skloubit s individuálním rozvojem podřízených.“

Jak seminář probíhá

Na interaktivní výklad lektora navazuje řešení modelových situací. Řešení konkrétních situací z praxe manažerů většinou probíhá formou videotréninku s rozborem a řízenou diskusí.

Pro našeho klienta jsme řešili

Firmě pracující ve strojírenském oboru se podařilo zprovoznit nové modernější pracoviště. Pro stávající pracovníky to znamená lepší práci a možnost zvýšení příjmu zhruba o patnáct procent. Přestože nejvyšší management předpokládal velký zájem o další vzdělávání, které je pro zvládnutí nové technologie zapotřebí, přihlásila se slabá polovina zaměstnanců. Bylo potřeba zjistit, jak s pracovníky tuto situaci řeší jejich nadřízení. Po semináři se podařilo zjistit individuální obavy a motivaci pracovníků. Další zájemci se přihlásili dodatečně.

Chcete se naučit, jak správně a efektivně motivovat své zaměstnance? Kontaktujte nás!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.