Leadership a styly vedení

Kvalitně řídit a vést jednotlivce i týmy.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Jaké styly vedení jsou výhodné pro jednotlivé situace? V čem spočívá úspěšnost vedení lidí? Co potřebují vědět pracovníci, aby pracovali dobře? Jaké jsou nejčastější chyby při vedení a jak se jim vyvarovat?

Co říkají manažeři po semináři

„Prohloubil jsem si znalosti a dovednosti v oblasti motivace, řízení a vedení podřízených.“ „Už vím jak cíleně používat motivační nástroje pro zvyšování výkonnosti.“ „Zjistil jsem, jak vzniká loajalita zaměstnanců a jak ji můžu prohlubovat.“ „Vím, jak můžu efektivněji pracovat s dynamikou svého týmu.“

Jak seminář probíhá

Manažeři pod vedením lektora pracují ve skupinách, nacvičují a řeší modelové situace z prostředí vlastní firmy. Trénink probíhá formou hraní typologických rolí. Formou řízené diskuse probíhá hodnocení nahrávek z tréninku.

Pro našeho klienta jsme řešili

V menší firmě se vyskytly problémy s kázní pracovníků, což se projevilo na produktivitě práce i její kvalitě. Do této doby firmu vedl její majitel, který předal řízení svému nástupci – manažerovi, který ve firmě pracuje od jejího založení. Při analýze jsme zjistili, že manažer na pracovníky a jejich výkony příliš nedohlíží. Kontrolu a vedení lidí nedělá příliš odpovědně a v kritických situacích je spíše na straně pracovníků. Tím si získal jejich podporu. Bylo potřeba stanovit a zavést jasná pravidla, aby se situace dostala do normálu.

Chcete mít manažery, kteří dokáží kvalitně řídit a vést jednotlivce i týmy? 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.