Ekonomika pro neekonomy

Rozhodování podloženo znalostmi ekonomických souvislostí.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Co je finanční management? Jaké jdou základní účetní pojmy a metody? Jak pracovat s účetní výkazy? Jak důležité je cash flow a jak se dá sledovat? Co lze vyčíst z finanční analýzy? Jaké informace jsou důležité pro řízení nákladů? Jak propočítat návratnost investic?

Co říkají manažeři po semináři

„Konečně mi někdo srozumitelně vysvětlil ekonomické pojmy. Díky.“ „Díky semináři jsem získal rozhled a znalosti z oblasti firemní ekonomiky.“ „Informace z finanční analýzy mi dávají větší smysl.“ „Umím lépe analyzovat a pracovat s finančními výkazy, což mi pomůže při rozhodování.“

Jak seminář probíhá

Kurz je vždy postaven na konkrétních příkladech zadavatele. Interaktivní výklad lektora. Řešení modelových situací, na které navazuje řešení konkrétních situací z praxe.

Pro našeho klienta jsme řešili

Představte si poradu vedení zahraniční výrobní firmy. Dvě skupiny manažerů. Jedni, kteří mají povědomí o ekonomických souvislostech. Ti jsou lépe připraveni přijímat strategická rozhodnutí. Druhá skupina manažerů, kteří neumí pracovat s finančními výkazy. Ti pociťují v tomto směru velký handicap. Zadání bylo jasné – sjednotiti úroveň ekonomických znalostí. Manažeři k semináři přistupovali s obavami. Díky srozumitelnému a na konkrétních příkladech realizovanému semináři, pochopili ekonomické souvislosti. Teď je jejich rozhodování podloženo i ekonomickými znalostmi.

Chcete, aby vaši manažeři rozuměli ekonomickým souvislostem? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.