Manažerské dovednosti

„Úspěšný člověk ráno vstane a večer jde spát, přičemž mezi tím dělá to, co ho baví.“ Larry Page

Dovedeme vás k vyšším výkonům a lepším výsledkům.

Stěžejním úkolem manažera je dosažení požadovaných výsledků. K tomu potřebuje tým lidí. Otázkou je, jak skloubit dosahování výsledků a řízení vztahů s podřízenými pracovníky. Pokud se podaří najít rovnováhu, která bude dlouhodobě fungovat, má manažer vyhráno.

S čím se setkáváme v praxi my? 

I když mají manažeři k dispozici nejmodernější prostředky, nepodávají odpovídající výkon. Především technicky zaměřených profesích jsou manažeři spíše odborníci než manažeři v pravém slova smyslu. Na tréninku pochopí své manažerské role, což přináší daleko větší efektivitu při vedení a motivaci podřízených. Mnohdy stačí málo a efekt je veliký.

Kdo se nejčastěji zúčastňuje manažerských tréninků? 

Manažeři a vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení, obchodní manažeři, mistři výroby, pracovníci, kteří se na manažerskou pozici připravují.