Prezentační dovednosti

Umět zaujmout a přesvědčit.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Proč je příprava prezentace důležitá? Jak prezentací zaujmout? Na co si dát pozor při veřejném vystoupení? Jak pracovat s publikem? Jak může ovlivnit cílová skupina podobu prezentace?

Co říkají účastníci po semináři

„Příprava je základ úspěchu.“ „Důležité je stanovit jasné cíle podle toho, komu prezentuji.“ „Díky za podporu při nácviku prezentací.“ „Budu si dávat pozor na neverbální projev.“

Jak seminář probíhá

Interaktivní výklad lektora. Cvičení pro rozvoj mluvní pohotovosti. Analýza gest a postojů. Nácvik modelových situací. Praktická příprava prezentace. Videotrénink s rozborem.

Pro našeho klienta jsme řešili

Ve velké nadnárodní firmě pracují velmi zkušení zaměstnanci, kteří své práci rozumí. Každoročně musí výsledky své práce prezentovat kolegům. Bohužel mnoho prezentovaných nápadů zůstalo vždy bez odezvy. Navíc prezentační projev byl u většiny pracovníků nejistý. Na semináři jsme se zaměřili na trénink konkrétních prezentací. Výsledek byl hned vidět.

Chcete, aby vaši manažeři rozuměli ekonomickým souvislostem? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.