Efektivní komunikace uvnitř firmy

Rozhodování podloženo znalostmi ekonomických souvislostí.

Otázky, na které v průběhu semináře získáte odpovědi

Jak ovlivňuje vnitřní komunikace řízení a úspěch celé firmy? Co je potřeba pro otevřené komunikační prostředí uvnitř firmy? Jak podpořit informovanost a loajalitu zaměstnanců firmy? Co vše ovlivňuje komunikační nastavení firmy?

Co říkají účastníci po semináři

„Věřím, že se nám podaří zapojit víc zaměstnanců do i interního života naší firmy.“ „Uvědomil jsem si, že ne všichni potřebují všechny informace.“ „Budu umět rychle reagovat na šíření nepodložených dezinformací a fám.“ „Otevřená interní komunikace je nezastupitelná.“

Jak seminář probíhá

Práce ve skupinách. Řešení modelových situací. Nácvik komunikačních technik. Tvorba interního komunikačního plánu. Rozbor a zpětná vazba účastníkům.

Pro našeho klienta jsme řešili

Firma, ve které pracují vynikající odborníci, se opakovaně potýkala s problémy mezilidských vztahů. Aby firma byla konkurenceschopná, je na odbornost pracovníků kladen velký důraz. Odbornost je nade vše. Potřeba změny interní komunikace vznikla v momentě, kdy majitel zjistil, že i zákazníci odcházejí právě kvůli povýšené komunikaci. Zlepšení komunikace bylo nutností. Na semináři jsme pracovali především na změně postojů.

Chcete změnit úroveň komunikace ve vaší firmě? Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.