OBCHODNÍ TÝMY

Zvyšte efektivitu a výkon vašich obchodníků.

Program je zaměřený na zvýšení výkonu obchodníků, kteří pracují se zákazníky v terénu. 
Jednotlivé kroky jsou navrženy na základě vašich potřeb.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

1. Manuál efektivního obchodníka

Materiál, ve kterém je popsána vzorová komunikace se zákazníkem od akvizičního telefonátu až po dlouhodobou péči. Je staven na míru přímo pro vaše obchodníky.

2. Koučink v terénu

Lektor je s obchodníkem přímo na reálné schůzce. Výstup je zaměřen na hodnocení silných a slabých stránek.

3. Tréninkový seminář s lektorem

Trénink je zaměřen na konkrétní situace z praxe. Vznikají videonahrávky správné komunikace se zákazníkem a obchodních dovedností.

4. Webináře s lektorem

On-line komunikace s lektorem a kolegy. Aktuální téma je vždy důkladně probráno včetně návrhů konkrétních řešení.

5. Řešení složitých situací

Postupy přesně popisující zásady komunikace s rozčíleným zákazníkem, komunikaci při reklamaci a další situace, které mohou reálně nastat.

6. Rozvoj odborných znalostí

On-line materiály a testy vycházejí z podkladů, které má k dispozici zadavatel. Jsou sestaveny tak, aby byl měřitelný posun odborných znalostí potřebných pro kvalitní a efektivní výkon práce.

7. Ovlivňování postojů

Díky dlouhodobosti projektu dochází k pozitivnímu ovlivňování postojů obchodníků.

8. Zjišťování přínosu projektu

Měření a vyhodnocování předem stanovených parametrů výkonu jednotlivých obchodníků.
0
Tento projekt s námi již realizovalo 5 obchodních firem.