CALL CENTRA

Program je navržen pro zvýšení výkonu pracovníků, kteří komunikují s klienty po telefonu.

Standardy komunikace

Materiál, ve kterém je popsána telefonická komunikace se zákazníkem a činnosti jednotlivých operátorů.

Řešení složitých situací

Komunikace s rozčíleným zákazníkem, Komunikace při reklamaci, Vymáhání pohledávek a další situace, které mohou reálně nastat.

Pravidelné hodnocení telefonátů

Zjištění úrovně a reálného stavu dovedností operátorů. Hodnocení je realizováno na základě předem stanovených kritérií. Pokud máte zájem o vyhodnocení reálných telefonátů vašich operátorů, dejte nám vědět.

Tréninkový seminář s lektorem

Dle potřeby je realizován tréninkový seminář přímo v call centru. Na tréninku jsou simulovány konkrétní situace z praxe.

Rozvoj znalostí

Vycházejí z materiálů, které má k dispozici zadavatel a jsou sestaveny tak, aby z nich mohli pracovníci čerpat odborné znalosti potřebné pro kvalitní a efektivní výkon práce.

Ovlivňování postojů

Prezentace filosofie firmy, které je umístěno v AZ-Learningovém prostředí a je k dispozici pouze pracovníkům call centra. Lektor analyzuje potenciál pracovníků call centra a v přehledné zprávě shrne silné a slabé stránky.

Zjišťování přínosu projektu

V pravidelných intervalech se operátoři vyjadřují k přínosům a praktičnosti celého projektu. Anonymně odpovídají na otázky a sdělují svoje připomínky k materiálům a celému projektu.
0
Tento projekt s námi již realizovali 4 zákazníci.